Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Oplemenjivanje odjeće

Nositelji dr. sc. Tanja Pušić, prof.
Suradnici: dr. sc. Tihana Dekanić, doc.
dipl. ing. Kristina Šimić, znanstveni novak
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit završene vježbe i kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Mokra obrada Denim odjeće (pranje kamenom i enzimima), dekolororizacija, laserska obrada); Priprema odjeće za bojadisanje; Bojadisanje i tisak odjeće; Obrada pamučnih tkanina i odjeće protiv gužvanja; Strojevi za mokro oplemenjivanje odjeće; Oplemenjivanje odjeće i okolina; Prednosti i nedostaci oplemenjivanja odjeće u odnosu na klasične procese oplemenjivanja tekstila; Frontalno fiksiranje međupodstava na tkanine i pletiva;
Cilj kolegija Usvojena temeljna znanja bi studentu diplomskog studija pomogla u finalizaciji i realizaciji kvalitetnog odjevnog predmeta koji podrazumijeva oplemenjivanje odjeće što je od posebnog značenja u današnje vrijeme brzog odgovora na zahtjeve kupca. Denim odjeća je specijalna vrsta koja je podložna čestim promjenama modnih zahtjeva.
Literatura potrebna za ispit AATCC Garment Wet Processing, American Association of Textile Chemist and Colorists, NC USA 1994.
Dopunska literatura članci iz časopisa Tekstil, Textilveredlung, AATCC Review, u dogovoru s nastavnikom.