Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Oplemenjivanje tekstila i odjeće

Nositelji dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Procesi mokrog oplemenjivanja tekstila.Predobrade celuloznog materijala. Obrade vunenog materijala Problem pilinga. Stabilnost dimenzija i oblika tekstilnog materijala, plisiranje. Visoko oplemenjivanje. Oplemenjivanje komadnog materijala
Cilj kolegija Tijekom studija student se upoznaje s osnovama procesa oplemenjivanja tekstila. Kolegij omogućuje studentu razumijevanje procesa oplemenjivanja tekstila i odjeće.
Literatura potrebna za ispit Soljačić I. D. Katović, A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I. Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
Grancarić A.M., I. Soljačić, D. Katović : Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
Katović D.,S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga III. Procesi suhog oplemenjivanja
Dopunska literatura Pojedini članci iz časopisa Tekstil.
H.K.Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.