Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Oplemenjivanje tekstila

Nositelji dr. sc. Sandra Bischof, prof.
Suradnici: dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predani referati iz vježbi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Oplemenjivanje celuloznih materijala: Opipna apretura; obrada protiv gužvanja; dimenzionalna stabilnost pamuka; vodoodbojna i uljeodbojna obrada; obrada protiv gorenja; zaštita tekstila od mikroorganizama; pokrivne apreture: umjetna koža.Oplemenjivanje vunenih i svilenih materijala: krabovanje; valjanje; dekatura; obrada protiv pustenja; zaštita od insekata; dimenzionalna stabilnost vune; oplemenjivanje svile; degumiranje i otežavanje. Oplemenjivanje sintetskih materijala: matiranje; antistatička obrada, antipiling obrada; termičke obrade - termofiksiranje.
Cilj kolegija Nadogradnjom osnovnih znanja koja su studenti usvojili u kolegiju ""Procesi oplemenjivanja tekstila"" postiže se osposobljenost za samostalni rad u laboratoriju. Uključeno je poznavanje mjernih tehnika i metoda ispitivanja iz područja oplemenjivanja tekstilnih materijala, te pravilno korištenje laboratorijskih aparata i uređaja. Studenti se osposobljavaju za individualni rad u laboratorijima i kontrolu pojedinih procesa oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit Grancarić A.M., Soljačić I., Katović D.: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga II: Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, TTF 1994
Dopunska literatura Haywood D.: Textile Finishing, Society of Dyers and Colourists, England, 2003
Schindler W.D., Hauser P.: Chemical finishing of Textiles, Woodhead-publishing, Cambridge, UK, 2004
Rouette H.K.: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.
Brady P.R.: A guide to theory and practise of finishing woven wool fabrics, CSIRO Australia,1997.