Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Organizacija proizvodnih linija

 Info > kolegij: Organizacija proizvodnih linija
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
dr. sc. Ana Kunštek
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Vrste proizvodnih linija ; sustavi tehnoloških procesa u odjevnoj industriji ; postupci planiranja rasporeda opreme ; izrada pregleda tijeka materijala ; prostorni uvjeti ; tehnike postavljanja proizvodnih linija ; određivanje i izračunavanje proizvodnih prostora ; raspored opreme u proizvodnim prostorima ; realizacija rasporeda proizvodne opreme ; tehnološki razvodi ; organizacija proizvodne linije za proces krojenja, šivanja i dorade ; organizacija skladištenja sirovina i gotovih proizvoda
Cilj kolegija Upoznavanje s vrstama proizvodnih linija ; prednosti različitih vrsta i sustava tehnoloških procesa ; važnost valjanog planiranja rasporeda opreme ; upoznavanje s tehnikama postavljanja proizvodnih linija ; izračun proizvodnih prostora
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
N. Mileusnić: Organizacija procesa proizvodnje
H.B. Maynard: Industrijski inženjering, knjiga 1.-4.
Dopunska literatura Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje