Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija - izborni kolegiji

Izborni kolegiji služe usmjeravanju obrazovanja studenta u užem području znanstvenog istraživanja u tekstilnoj tehnologiji.

Izborni kolegiji su podijeljeni u dvije skupine:

    • Izborni kolegiji iz područja tekstilne tehnologije
    • Opći izborni kolegiji

Doktorand je obvezan upisati i položiti najmanje pet kolegija iz ponude: Izborni kolegiji iz područja tekstilne tehnologije i jedan kolegij iz ponude: Opći izborni kolegiji.

Studenti se obvezuju upisati i položiti najmanje pet kolegija iz skupine izbornih kolegija iz područja tekstilne tehnologije i jedan kolegij iz skupine općih izbornih kolegija. Prema njihovim osobnim interesima, studenti mogu zamijeniti jedan kolegij iz skupine općih izbornih kolegija s kolegijem iz drugih poslijediplomskih sveučilišnih programa.

 Izborni kolegiji iz područja tekstilne tehnologije

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS 
 1  Analitički mjerni sustav  Branka Vojnović
15 2
 2  Antropometrijski sustavi i odjevne veličine  Darko Ujević
30 4
 3  Boja u dizajnu i menadžmentu  Martinia Ira Glogar
30 4
 4  Ekološki pristup u njezi tekstila  Tanja Pušić
Ivo   Soljačić
30 4
 5  Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila  Sandra Bischof
Drago  Katović
30 4
 6  Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege tekstila  Ivo   Soljačić
Tanja Pušić
Anita Tarbuk
30 4
 7  Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija  Zvonko Dragčević
Anica Hursa Šajatović
30 4
 8  Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila  Ivo   Soljačić
Ana-Marija Grancarić
Anita Tarbuk
30 4
 9  Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji  30 4
 10  Industrijski inženjering  Zvonko Dragčević
30 4
 11  Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći  Dubravko Rogale
30 4
 12  Inženjersko projektiranje odjeće  Jelka Geršak
30 4
 13  Kemija materijala i nanotehnologija  Gordana Pavlović
30 4
 14  Kemija otpadnih voda u tekstilnoj industriji  Branka Vojnović
30 4
 15  Kemijska modifikacija celuloznih materijala  Sandra Bischof
Drago  Katović
30 4
 16  Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji  Drago  Katović
Sandra Flinčec Grgac
30 4
 17  Kooperativni sustavi upravljanja okolišem  Natalija Koprivanec
30 4
 18  Mehanika vlaknatih kompozita  Edita Vujasinović
D. Hui
30 4
 19  Metode računalne 3D konstrukcije odjeće  Slavenka Petrak
30 4
 20  Mjerne metode i analiza procesnih parametara  Dubravko Rogale
30 4
 21  Multifunkcijska bojila u primjeni  Đurđica Parac-Osterman
30 4
 22  Nanostrukture  Karlo Lelas
30 4
 23  Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st.  Ana Sutlović
30 4
 24  Novi postupci škrobljenja  Stana Kovačević
Ivana Schwarz
30 4
 25  Numeričke metode u tekstilnom inženjerstvu  Željko Šomođi
30 4
 26  Odjevni artefakt - metode analiza i atribucije  Katarina Nina Simončič
30 4
 27  Procesni parametri izrade pletiva  Zlatko Vrljičak
30 4
 28  Projektiranje struktura predenih pređa  Zenun Skenderi
30 4
 29  Projektiranje struktura tkanina  Željko Penava
30 4
 30  Reologija  Budimir Mijović
30 4
 31  Sofisticirani pristup proizvodnje odjeće i obuće  Darko Ujević
30 4
 32  Spektroskopska karakterizacija bojila i pigmenata  Livio Racane
30 4
 33  Struktura i svojstva bojila  Livio Racane
30 4
 34  Strukture i svojstva netkanog tekstila  Zenun Skenderi
Dragana Kopitar
30 4
 35  Suvremeni digitalni tisak  Igor Majnarić
30 4
 36  Tehnički tekstil u separacijskim procesima  Maja Somogyi Škoc
30 4
 37  Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja  Antoneta Tomljenović
30 4
 38  Teorijske analize pletiva i procesa pletenja  Vesna Marija Potočić Matković
30 4
 39  Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izradi tkanina  Stana Kovačević
30 4
 40  Termoizolacijska svojstva odjeće  Snježana Firšt Rogale
30 4
 41  Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće  Slavica Bogović
30 4
 42  Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja  Sanja Ercegović Ražić
30 4
 43  Upravljački sustavi s mikropneumatikom  Gojko Nikolić
Goran Čubrić
30 4
 44  Vlakna iz biorazgradivih polimera  Edita Vujasinović
30 4
 45  Vlakna u forenzici  Edita Vujasinović
30 4