Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Tehnološki laboratorij

Oprema:

Naziv: Autoklav
Opis: Predobrada tkanina (iskuhavanje, bijelenje…):
- mogućnost podešavanja procesnih parametara (temperature i pritiska)

Autoklav


Naziv: Bundesmann Tip BP-2 - Erhardt + Leimer, Ausburg, Germany
Opis: Aparat je namijenjen za ispitivanje vodoodbojnosti teksttilnih materijala postupkom okišnjavanja u definiranim uvijetima.
Kao rezultat ispitivanja daje se ocjena izgleda okišnjavane površine, količina zadržane i količina propuštene vode, prema standardima HRN F.A1.012 i DIN 53888.
Bundesmann Tip BP-2 - Erhardt + Leimer, Ausburg, Germany


Naziv: Digitalna vaga
Opis: digitalna vaga s točnošću mjerenja 0,001 g
Digitalna vaga


Naziv: Fular
Opis: Diskontinuirani laboratorijski stroj za:
- impregnaciju
- cijeđenje
- Primjena u procesima oplemenjivanja, bojadisanja
Fular


Naziv: Jigger
Opis: Obrada plošnih proizvoda bijeljenjem, bojadisanjem i drugim procesima mokrog oplemenjivanja
Jigger


Naziv: Rastezni sušionik i foulard
Opis: Za sušenje i stabiliziranje plošnih proizvoda, fiksiranje bojila:
- podesivi procesni parametri
- mogućnost kontinuiranih procesa uz prethodno fulardiranje na Benz fularu
Rastezni sušionik i foulard


Naziv: Ahiba turbomat, Datacolor
Opis: Laboratorijski aparat za procese mokrog oplemenjivanja i bojadisanja;
- CNC vođen,
- mogućnost podešavanja procesnih parametara,
- rad temeljen na pokretu kupelji


Naziv: Turbomat, Verner, Mathis
Opis: Laboratorijski aparat za procese mokrog oplemenjivanja i bojadisanja
- CNC vođen
- mogućnost podešavanja procesnih parametara- rad temeljen na pokretu kupelji i materijala


Naziv: Linitest, Original Hanau
Opis: Laboratorijski aparat za procese mokrog oplemenjivanja i bojadisanja.;
- mogućnost podešavanja procesnih parametara
- rad temeljen na pokretu kupelji i materijala


Naziv: Planarni uređaj za mikrovalnu obradu tekstilnih plošnih proizvoda
Opis: Primjena mikro valova u procesu oplemenjivanja.
Patent: Prof. Drago Katović, Ph.D.; P20030711A