Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Oprema Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

Oprema:

Naziv: Instrument za ispitivanje kovrčavosti vlakana - tt. Zweigle, Reutlingen, Germany
Opis: Instrument predstavlja vagu s dvokrakom polugom, na kojoj se uz definirano predopterećenje ispravljaju kovrče na vlaknu, a da pritom ne dolazi do istezanja vlakna.
Mjeri se duljina kovrčavog i ispravljenog vlakna sa preciznošću od 0,01 mm, a iz dobivenih podataka se izračunava kontrakcija kovrča (KK) izraženena u %.
Instrument za ispitivanje kovrčavosti vlakana - tt. Zweigle, Reutlingen, Germany


Naziv: Aparat za ispitivanje vodonepropusnosti (vlastita izrada prema uputama DIN 53 886)
Opis: Aparat se koristi za ispitivnje vodonepropusnosti različitih materijala pri definiranim hidrostatskim pritiskom ovisno o namjeni ispitivanih materijala.
Maksimalni hidrostatski pritisak je do 1500 mm vodenog stupca.
Izrada epruveta je kružnog oblika dimenzija promjera 14 cm pomoću kružnog rezača.
Istovremeno se ispituju tri epruvete.
Aparat je upravljan pomoću elektromotora.
Zahtjev kod konvencionalnih materijala za vodonepropusnost je 100 mm, a za posebne namjene je do 500 mm vodenog stupca.
Aparat omogućava i mjerenje nepropusnosti materijala na zrak.
Aparat za ispitivanje vodonepropusnosti (vlastita izrada prema uputama DIN 53 886)


Naziv: Dinamometar Tensolab 3000 - tt. Mesdan S.p.A., Italia
Opis: Dinamometar za ispitivanje čvrstoće pređe i plošnih proizvoda. Ima pet mjernih područja:
- 2 daN za elastomerne pređe
- 10 daN za uobičajene pređe
- 100, 1000 i 3000 daN za pređe visoke čvrstoće, konvencionalni i tehnički tekstil.
Instrument je računalno vođen i opremljen softwerskim paketom što omogućuje ispitivanja u skladu sa 26 standardiziranih metoda ispitivanja (ISO, EN, ASTM, Marks& Spencer, UNI ...) vlačnih i tlačnih svojstava.
Dinamometar Tensolab 3000 - tt. Mesdan S.p.A., Italia


Naziv: Dinamometar za pređu - tt. Mesdan S.p.A., Italia
Opis: Instrument radi na principu konstantne brzine istezanja. Služi za mjerenje prekidne sile pređa metodom pojedinačnog mjerenja te modificiranog ispitivanja u petlji i čvoru. Ima dvije mjerene skale, do 1000 i 2000 cN. Tenziometar omogućava predopterećenje od 0,5 cN/tex.
Dinamometar za pređu - tt. Mesdan S.p.A., Italia


Naziv: Aparat po Elmendorf-u (647) - tt. Henry Baer and Co.Ltd, Zurich, Schweiz
Opis: Aparat se koristi za određivanje rada pretrgavanja potrebnog za trganje urezane epruvete tkanine.
Dio aparata je klatno postavljeno u ekscentar i kojim se postiže udarna sila.
Postupak je podesan za sirove i obrađene tkanine, a mogu se ispitivati i punjene i kaširane tkanine, a od osobite važnosti je ispitivanje kod denim tkanina.
Ispitivanja se vrše prema DIN 53 862.
Aparat po Elmendorf-u (647) - tt. Henry Baer and Co.Ltd, Zurich, Schweiz


Naziv: Uređaj za ispitivanje hidrauličnih svojstava netkanog tekstila (vlastita izrada)
Opis: Uređaj služi za ispitivanje hidrauličkih svojstava geotekstila. Omogućuje kontinuirano praćenje fronte radijalnog toka tekućine u ravnini netkanog tekstila pa se metoda koristi iza ocjenu izotropnosti strukture. Na temelju takvih rezultata ispitivanja može se odrediti krajnja namjena geotekstila (npr. za cestogradnju ili tunele).
Uređaj za ispitivanje hidrauličnih svojstava netkanog tekstila (vlastita izrada)


Naziv: Aparat za ispitivanje čvrstoće vlakana - dinamometar za vlakna (678) - tt. W.I.R.A.
Opis: Aparat je namijenjen za ispitivanje prekidne sile vlakana metodom pojedinačnog mjerenja, na 4 mjerna područja: do 10, 20, 50 i 100 cN.
Rezultati ispitivanja očitavaju se sa grafičkog prikaza dijagrama sila/produljenje (F/l).
Aparat za ispitivanje čvrstoće vlakana - dinamometar za vlakna (678) - tt. W.I.R.A.


Naziv: Krokmetar
Opis: Aparat je namijenjen za ispitivanje postojanosti obojenja plošnih proizvoda na trenje u suhom i mokrom stanju.
Ocjenjivanje je subjektivno na temelju usporedbe sa "sivom skalom".
Krokmetar


Naziv: Aparat za određivanje nejednoličnosti pređe (C1MC4) - tt. Branca Idealair, Varese, Italy
Opis: Instrument za određivanje nejednoličnosti pređe temelji se na usporedbi ispitivane pređe s etalonima.
Etaloni su podijeljeni u klase A, B, C i D sa po
pet grupa finoće pređe označene rimskim brojevima od I, II, III, IV i V.
Dio instrumenta su i crne i bijele ploče ovisno o boji pređe kako bi se mogle uočiti greške na pređi, također je važno i namatanje pređe u razmacima ovisno o finoći uz toleranciju
± 10%. Metoda je vizuelna i subjektivna.
Aparat za određivanje nejednoličnosti pređe  (C1MC4) - tt. Branca Idealair, Varese, Italy


Naziv: Mikroskop za određivanje tališta vlakana (7905) - tt. Reichert, Austria
Opis: Mikroskop je opremljen objektivom povećanja 10x i okularom povećanja 10x (ukupno povećanje 100x). Grijani stolić omogućava taljenje vlakana u području do 260 0C .
Metoda je prikladna za identifikaciju vlakana koje je vrlo teško definirati standardnim metodama ispitivanja.
Mikroskop za određivanje tališta vlakana (7905) - tt. Reichert, Austria


Naziv: Polarizacijski mikroskop ORTHOPLAN-pol - tt. Leitz, Wetzlar, Germany
Opis: Binokularni mikroskop opremljen polarizatorom i analizatorom, interferencijskim filterima, povećanje okulara je 10x, a povećanje objektiva 16x, 40x i 100x. Ukupno povećanje je 1000x.
Opremljen je dodatnim uređajem po Jamin-Lebedeff-u te ima mogućnost određivanja indeksa loma i dvoloma.
Priprema preparata se provodi u imerzionom sredstvu.
Polarizacijski mikroskop ORTHOPLAN-pol - tt. Leitz, Wetzlar, Germany


Naziv: Pressley tester - tt. Mesdan S.p.A., Italia
Opis: Posebni dinamometar za određivanje prekidne sile snopića vlakana.
Prvenstveno je namijenjen za pamučna vlakna.
Opterećenje snopića se provodi konstantnom brzinom povećanja sile do prekida snopića.
Rezultat se izražava u obliku “Pressley indeksa” PI (lbs/mg).

Instrument se sastoji od:
1. Pressley testera
2. Uređaja za stezanje uzorka
3. Prekidajuće stezaljke
4. Torzione vage
Pressley tester - tt. Mesdan S.p.A., Italia


Naziv: Aparat za sortiranje vlakana u snopiće određenih duljina po Johansen – Zweigleu - tt.Zweigle, Zürich, Schweiz
Opis: Aparat se sastoji od češljeva za sortiranje vlakana u snopiće jednakih duljina (vlasak), počevši od najduljih pa do najkraćih.
Sortiranim snopićima mjeri se masa i duljina iz kojih se mogu izračunati karakteristične dužine drugi pokazatelji polidisperznosti vlakana.
Ovisno o širini iglenih polja, može se mjeriti duljina vlakana pamučarskog ili vunarskog tipa. Metoda ispitivanja je standardizirana.
Aparat za sortiranje vlakana u snopiće određenih duljina po Johansen – Zweigleu - tt.Zweigle, Zürich, Schweiz


Naziv: Torziometar - tt. Branca Idealair, Varese, Italy
Opis: Instrument za određivanje uvojitosti različitih tipova pređa
- bstandardiziranom metodom odvijanja i
- Marschikovom metodom određivanja prekidne uvojitosti
Budući da je opremljen blokatorom predopterećenja omogućava mjererenje uvojitosti i naponskom metodom.
Torziometar - tt. Branca Idealair, Varese, Italy


Naziv: Aparat za uzdužno habanje pređe i konca (5-27-1) - tt. Metrimpex, Budapest, Hungary
Opis: Pređa ili konac napeti određenom silom između stezaljki,prolaze kroz otvore habajućih elemenata koji imitiraju kotlace na tkalačkom stroju, odn. ušice igala i podvrgavaju se habanju na određenoj duljini (putu).
Radne mogućnosti aparata:
1. broj uzoraka koji se ispituju: 10
2. predopterećenje se postepeno pvećava po 10g (utezi od 50 do 140g)
3. broj hodova: 0 do 1000 hodova/min
4. brojalica hodova ima četri slovna mjesta
5. zaustavljanje je automatsko
Opterećenje se bira na osnovu finoće ili prekidne sile pređe ili konca
Aparat za uzdužno habanje pređe i konca (5-27-1) - tt. Metrimpex, Budapest, Hungary


Naziv: Aparat za ispitivanje finoće vlakana titrajnom metodom - Vibroskop S 150 tt. Zweigle
Aparat za ispitivanje finoće vlakana titrajnom metodom - Vibroskop S 150 tt. Zweigle


Naziv: Aparat za ispitivanje finoće vunenih vlakana akustičkim postupkom tt. CSIRO
Aparat za ispitivanje finoće vunenih vlakana akustičkim postupkom tt. CSIRO


Naziv: Projekcijski mikroskop - Lanametar za ispitivanje finoće vlakana optičkom metodom tt. PGH Rundfunk-Fernsehen, Stollberg/Erzgeb.
Projekcijski mikroskop - Lanametar za ispitivanje finoće vlakana optičkom metodom 
tt. PGH Rundfunk-Fernsehen, Stollberg/Erzgeb.


Naziv: Aparat za ispitivanje finoće vlakana mjerenjem otpora strujanju zraka tt. Spinlab
Aparat za ispitivanje finoće vlakana mjerenjem otpora strujanju zraka
tt. Spinlab


Naziv: Aparat za ispitivanje duljine vlakana - Single fibre length machine tt. W.I.R.A
Aparat za ispitivanje duljine vlakana - Single fibre length machine 
tt. W.I.R.A


Naziv: IR-vaga za određivanje sadržaja vlage tt. Mettler
IR-vaga za određivanje sadržaja vlage tt. Mettler


Naziv: Olympus BX51- sustav za anlizu mikroskopske slike tt. Olympus
Olympus BX51- sustav za anlizu mikroskopske slike tt. Olympus


Naziv: Aparat za ispitivanje propusnosti zraka tt. SDL Atlas
Aparat za ispitivanje propusnosti zraka tt. SDL Atlas


Naziv: Martindale, aparat za habanje i piling tt. Mesdan
Martindale, aparat za habanje i piling
tt. Mesdan