Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Fizikalno-kemijski laboratorij

Oprema:

Naziv: Apsorpcijski spektrofotometar, Pye Unicam 1750
Opis: Spektrofotometar UV/VIS i bliskog IR radnog područja;
- mjerenje apsorpcije i transmisije otopina i plošnih proizvoda
Apsorpcijski spektrofotometar, Pye Unicam 1750


Naziv: EKA, Electro Kinetic Analzyer (elektrokinetički analizator)
Opis: - mjerenje zeta-potencijala [mV]
- radi na principu struje strujanja / potencijala strujanja
- mogućnost rada s dvije mjerne ćelije (ravna i kvadratna)
- mogućnost rada s dvije mjerne ćelije mogućnost mjerenja potencijala granula, praha, vlakana, pređa, plošnih proizvoda i drugih ravnih površina
- software-ski vođen
EKA, Electro Kinetic Analzyer (elektrokinetički analizator)


Naziv: Fluorometar
Opis: - Mogućnost mjerenja fluorescencije vlakana, pređa, plošnih proizvoda, uz posebnu pripremu uzorka
- Software-ski vođen
Fluorometar


Naziv: pH metar MA 5736
Opis: Mjerenje:
- pH vrijednosti otopine
- temperature otopine
- električnog otpora otopine
pH metar MA 5736


Naziv: Viskozimetar Programable DV+II
Opis: Ispitivanje reoloških svojstava viskoznih otopina, raspon viskoziteta od 0,015 - 2,000 Pa s
- CNC vođen
Viskozimetar Programable DV+II


Naziv: Autotitrator 736 GP Titrino
Opis: Određivanje analita u otopini metodom potenciometrijske titracije;
- primjena ion selektivnih elektroda,
- koristi se za određivanje tenzida
Autotitrator 736 GP Titrino


Naziv: Prijenosni konduktometar, MA 5950 Metrel
Opis: Mjerenje električne vodljivosti otopina


Naziv: Spektrofotometar Specol SV, Carl Zeiss
Opis: Spektrofotometar VIS radnog područja. Modificiran i za mjerenje fluorescencije


Naziv: HPLC sistem LC-10A serija, Shimadzu
Opis: Tekuća kromatografija s DAD detektorom, autosamplerom i softverom.


Naziv: Fluidometar, Matthis
Opis: Određivanje fluidnosti viskoznih otopina.