Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće

Oprema:

Naziv: Suvremeni računalni sustav za gradiranje krojeva i izradu krojnih slika tt. Lectra
Opis: Laboratorij za konstrukcijsku pripremu odjeće opremljen je s 15 grafičkih radnih stanica s karakterističnim ulaznim i izlaznim jedinicama (3D body scanner, crtalo, digitalizator). Na grafičkim radnim stanicama instaliran su najnovije verzije programskih paketa za pripremu krojnih dijelova i krojnih slika za proces proizvodnje odjeće, kao i programski paket za kreiranje tekstila i odjeće tt. Lectra. Radne stanice međusobno su umrežene i spojene na Internet.
Programski paketi namijenjeni konstrukcijskoj pripremi na hrvatskom su jeziku te omogućuju razmjerno jednostavno rukovanje i obuku.
Suvremeni računalni sustav za gradiranje krojeva i izradu krojnih slika tt. Lectra


Naziv: Grafička radna stanica za digitalizaciju krojnih dijelova
Opis: Grafička radna stanica za digitalizaciju krojnih dijelova opremljena je s digitalizatorom aktivne radne površine 152 x 112 cm koji služi za unos krojnih dijelova u računalni sustav konstrukcije pripreme. Digitalizacija točaka se izvodi pomoću uputnika (miša) s vrlo visokom točnošću od 0.01 cm.
Grafička radna stanica za digitalizaciju krojnih dijelova


Naziv: Grafička radna stanica za dizajn
Opis: Grafička radna stanica za dizajn tekstila i odjeće ima instalirani programski paket PrimaVision (s programskim modulima GRAPHICSMODE i DRAPINGMODE) tt. Lectra, pomoću kojeg se na razmjerno jednostavan način mogu izraditi novi idejni projekti odjeće koristeći pri tome grafički tablet s olovkom ili uputnikom s 5 tipaka. Grafički tableti sa olovkama u velikoj mjeri olakšavaju rad na računalu i otvaraju novu dimenziju kreativnom stvaranju novog modela.
Grafička radna stanica za dizajn


Naziv: Grafička radna stanica konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji
Opis: Tipična grafička radna stanica namijenjena konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije ima instalirane programske pakete Modaris (s programskim modulima BASICMOD, STYLER i PROGRADER) i Diamino (s programskim modulima BASICMARK i ACTIMARK) tt. Lectra koji omogućuju potpunu pripremu krojnih dijelova i krojnih slika za proces proizvodnje odjeće.
Grafička radna stanica konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji


Naziv: 3D scanner za snimanje tijela
Opis: 3D body scanner (Vitus smart) ulazna je jedinica računalnog sustava konstrukcijske pripreme. Područje skeniranja 1000x800 mm i 2040 mm visine. Skeniranje se izvodi sustavom od 8 kamera i traje 10-12 s, pri čemu se izdvoji 500 000 do 600 000 prostornih koordinata skeniranog tijela. Procesiranje podataka traje 40-tak sekundi, te se nakon toga korištenjem programskog paketa ScanWorx V 2.7.2. izdvajaju mjere ljudskog tijela za izradu kroja po mjeri. Programski paket daje mogućnost korekcije dobivenih tjelesnih mjera kao i dodavanje novih.
3D scanner za snimanje tijela


Naziv: Crtalo računalnog sustava konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji
Opis: Alys 30 je inkjet crtalo koje služi za iscrtavanje krojnih dijelova i krojnih slika. Širina iscrtavanja je 1.83m, odlikuje se brzim i tihim radom, a krojne dijelove i krojne slike iscrtava u dvije različite rezolucije 90 dpi i 180 dpi.
Upravljanje crtalom se izvodi pomoću programskih paketa JustPrint ili VigiPrint stvarajući pri tome listu prioriteta iscrtavanja krojnih slika.
Brzina iscrtavanja je 30m/h, krojnih slika u nižoj rezoluciji ili 17 m/h u višoj rezoluciji.
Crtalo računalnog sustava konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji


Naziv: FitNet server
Opis: Programski paket FitNet tt Lectra povezuje podatke dobivene mjerenjem ljudskog tijela i kroj odjevnog predmeta u svrhu dobivanja kroja po mjeri.
FitNet server služi za izradu veze između mjera i kroja te dizajna odjevnog predmeta. Pri tome se stvara grafičko sučelje za FitNet store koje potencijalnom korisniku odjeće po mjeri dozvoljava izbor različitih elemenata odjevnog predmeta i izbor materijala od kojih će se izraditi odjevni predmet.
FitNet server