Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Specijalistički studij Umjetnost tekstilom - kolegiji

 Obvezni kolegiji

Polaganjem obveznih kolegija (6) pristupnik stječe temeljna metodologijska, kreativna i stručna znanja.

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS 
 1  Kreiranje tekstilom I  45 5
 2  Kreiranje tekstilom II  45 5
 3  Likovno istraživanje povijesnih tekstilija  Nina Režek-Wilson
45 5
 4  Likovno istraživanje suvremenih tekstilija  Nina Režek-Wilson
45 5
 5  Tekstilna radionica I  Snježana Vego
45 5
 6  Tekstilna radionica II  Snježana Vego
45 5

 Izborni obvezni kolegiji

Služe profiliranju znanja u užem području specijalističkog istraživanja studenta.

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS 
 1  Bojadisanje  Đurđica Parac-Osterman
45 5
 2  Prezentacija I  45 5
 3  Prezentacija II  45 5
 4  Realizacija umjetničkog objekta u tehnici tkanja  Stana Kovačević
45 5
 5  Suvremeno pletenje  Zlatko Vrljičak
45 5
 6  Tehnike ručnog ukrašavanja tekstila  45 5

 Neobavezni izborni kolegiji

Dodatno služe studentu za pojedina stručna istraživanja. Izborne kolegije student može zamijeniti izborom kolegija na poslijediplomskom studiju s drugog visokog učilišta ali u suglasju s mentorom i programom nastave.

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS 
 1  Estetika tekstila  Žarko Paić
Gostujući profesori
30 2
 2  Likovno istraživanje povijesti tapiserije i ćilimarstva  Nina Režek-Wilson
30 2
 3  Tehnike tiska  Đurđica Parac-Osterman
30 2