Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Način završetka studija i uvjeti za prijavu specijalističkog rada

Kako bi polaznici dokazali uspješnost u studiju i stekli pravo daljnjeg studiranja potrebno je da u pojedinim fazama studija zadovolje minimalne uvjete za nastavak studija. Minimalni uvjeti upisa u pojedine semestre su sljedeći:

  • Studenti su dužni redovito pohađati predavanja te sudjelovati u svim predviđenim oblicima nastave.
  • U viši semestar iste akademske godine studenti se mogu upisati samo ako imaju testiran prethodni semestar.
  • Za upis u II. semestar potrebno je temeljem položenih ispita ostvariti najmanje 30 ECTS bodova, a za upis III semestar potrebno je ostvariti još 60 bodova.

Kod završnog rada student stječe još 30 ECTS što zaokružuje trosemestralni specijalistički studij 90 ECTS.

Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij za stjecanje naziva specijalista iz područja završava polaganjem svih ispita te izradom i javnom obranom specijalističkog rada.

Uvjeti prijave specijalističkog rada te pristupa obrani su sljedeći:

  • za prijavu specijalističkog rada student mora sakupiti 60 ECTS bodova.

Na poslijediplomskom studiju za stjecanje specijalizacije osniva se povjerenstvo za ocjenu predloženog rada i podobnosti pristupnika te ocjenu i obranu specijalističkog rada.