Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Metode i postupci ispitivanja tekstila
 
 

 Vlakna

Metoda Standard
Finoća (duljinska masa): gravimetrijska metoda     (primjenjiva za sva vlakna) ISO 1973
Finoća (duljinska masa): titrajna metoda (vibroskop – primjenjiva za sva vlakna) ISO 1973
Finoća (promjer vlakana): optička ili mikroskopska metoda (lanametar za vunu i vlakna okruglog presjeka) ISO 137
Finoća: mjerenje otpora strujanju zraka (Port-air za vunu) ISO 1136
Finoća: akustička metoda (za vunu)  
Duljina: ručno mjerenje metodom pojedinačnog mjerenja ( uz izračunavanje statističkih pokazatelja, grafičkih prikaza i pokazatelja polidisperznosti) ISO 6989
Duljina: poluautomatska metoda (WIRA) ISO 6989
Duljina: Metoda sortiranja vlakana u snopiće određenih duljina (po Johansen- Zweigleu)  
Duljina: Kuhnova metoda određivanja srednje duljine vlakana  
Čvrstoća (Prekidna sila i prekidno istezanje): metoda pojedinačnog mjerenja ISO 5079
Čvrstoća: metoda određivanja čvrstoće pamučnih vlakana u snopiću (Pressley indeks) ISO 3060
Kovrčavost: broj kovrča na jediničnoj duljini  
Kovrčavost: kontrakcija kovrča  
Određivanje sadržaja: preparacija DIN 54278-1
Određivanje sadržaja: vlage  
Određivanje sadržaja: oligomera  
Zrelost pamučnih vlakana: određivanje koeficijenta zrelosti  
Zrelost pamučnih vlakana: bubrenjem u 18% NaOH ISO 4912, BS 3085, ASTM 1442
Zrelost pamučnih vlakana: primjenom polarizacijskog mikroskopa  
Zrelost pamučnih vlakana: na temelju bojadisarskih karakteristika ASTM D 1464
Kvalitativna analiza: mikroskopski i otapanjem u specifičnim otapalima  
Kvantitativna analiza smjese vlakana – dvokomponentni uzorak ISO 1833
Pravilnik (Direktiva EU) o metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Kvantitativna analiza smjese vlakana – trokomponentni uzorak ISO 5088
Pravilnik (Direktiva EU) o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Određivanje tališta: umjetna vlakna  
Određivanje stupnja polimerizacije i molekulne mase: celuloze DIN 54270/2
Određivanje stupnja polimerizacije i molekulne mase: poliestera  
Određivanje indeksa loma ili dvoloma vlakana  
pH vrijednost vodenog ekstrakta ISO 3071

 Pređe

Metoda Standard
Finoća (duljinska masa): gravimetrijska metoda vitice ISO 2060
Finoća (duljinska masa) elastomerne pređe ISO 2060
Finoća(duljinska masa): iz tkanine ili pletiva  
Debljina pređe: mikroskopska metoda  
Debljina pređe: Kuhnova metoda  
Debljina pređe: indirektna metoda po Matthewu  
Čvrstoća: metoda pojedinačnog mjerenja u suhom ili mokrom stanju           ISO 2062
Čvrstoća: ispitivanje relativne čvrstoće u petlji  
Čvrstoća: ispitivanje relativne čvrstoće u čvoru  
Čvrstoća: ispitivanje čvrstoće u vitici ISO 6939
Čvrstoća: elastomerne pređe ISO 1139: 1996
Čvrstoća: otpornost na torziju  
Čvrstoća:  
   
Uvojitost: metoda odvijanja  
Uvojitost: Marschikova metoda                     
Uvojitost: naponska metoda  
Uvojitost:kut krutosti  
Nejednoličnost: metoda rezanja i vaganja  
Nejednoličnost: vizualna metoda  
Ispitivanje otpornosti na habanje: konca za šivanje (simulacija šivanja)  
Ispitivanje otpornosti na habanje: pređe (simulacija trenja kroz kotlace)  
Teksturirane pređe: osnovna i razvijena kovrčavost, skupljanje pređe, skupljanje kovrča, mehanička stabilnost kovrča, istezljivost kovrča – elastična deformacija DIN 53 840

Filamentne pređe (skupljanje pri kuhanju u vodi): Du Pont-test

HRN F.S2.054

 Plošni proizvodi (tkani, pleteni, netkani)

Metoda Standard
Dimenzijske karakteristike: širina, dužina, debljina, gustoća, relativna stlačivost, volumna masa, poroznost, površinska masa ISO 3801 (površinska masa)
ISO 3932 (širina)
ISO 3933 (duljina)
ISO 5084 (debljina)
ISO 7211-2
Površinaka masa netkaniog tekstila ISO 9073-1
Debljina netkanog tekstila ISO 9073-2
Netkani tekstil: savijanje ISO 9073-7
Netkani tekstil: apsorpcija ISO 9073-6
Netkani tekstil: otjecanje(Run-off) ISO 9073-11
Čvrstoća netkanog tekstila: u obliku traka ISO 9073-3 
Čvrstoća netkanog tekstila: na daljnje trganje ISO 9073-4
Čvrstoća: u trakama u ISO 13934-1
Čvrstoća na daljnje trganje ( u obliku jezika) EN ISO 13938-4
Čvrstoća na daljnje trganje ( u obliku hlača) EN ISO 13937-2
Čvrstoća na daljnje trganje: Elmendorf EN ISO 13937-1
Čvrstoća geotekstila: postupak probijanja CBR ISO 12236
Čvrstoća grab-test  
Čvrstoća probijanje kuglicom  
Čvrstoća na prskanje (zrakom)  
Čvrstoća šava  
Čvrstoća spajanja međupodstave i osnovne tkanine  
Čvrstoća: savojna  
Čvrstoća trapezoidna metoda  
Otpornost na smicanje: opterećivanje do određene sile  
Otpornost na smicanje: AKU metoda  
Otpornost na gužvanje: kutevi oporavka u suhom  
Otpornost na gužvanje: kutevi oporavka u mokrom  
Otpornost na habanje: metoda po Schopperu – kružno habanje s tangencijalnim smjerom  
Otpornost na piling ICI (Original Hanaus)  
Otpornost na piling ICI Zweigle  
Propusnost zraka konvencionalni i tehnički tekstil ISO 9237
Vodoodbojnost: Spray-test ISO 4920
Vodoodbojnost: po Bundesmannu ISO 9865
Vodonepropusnost: hidrostatski tlak ISO 811
Sorpcijske karakteristike propusnost vodene pare  
Sklonost nabijanju statičkim elektricitetom: Clinging test  
Sorpcijske karakteristike upijanje vode (postupak sa cijeđenjem, sa centrifugiranjem)  
Sorpcijske karakteristike brzina prijenosa vode  
Sorpcijske karakteristike Run-off  
Sorpcijske karakteristike apsorpcijska svojstva netkanog tekstila (pelene)  
Sorpcijske karakteristike  
Otpornost na gorenje vertikalni test  
Otpornost na gorenje pod kutom 30o  
Otpornost na gorenje pod kutom 45o  
Otpornost na gorenje pod kutom 60o  
Otpornost na gorenje pod kutom 90o  
Otpornost na gorenje cigaret-test  
Otpornost na gorenje: B2  
Skupljanja u postupcima održavanja: pranje ISO 5077, ISO 3759, ISO 6330
Skupljanja u postupcima održavanja: kemijsko čišćenje  
Skupljanja u postupcima održavanja: glačanje  
Skupljanja u postupcima održavanja: kvašenje u hladnoj vodi ISO 7771
Postojanosti obojenja na pranje  
Postojanosti obojenja na kemijsko čišćenje  
Postojanosti obojenja na trenje suho/mokro  
Postojanosti obojenja na znoj bez L-histidinmonoklorhidrata  
Postojanosti obojenja sa L-histidinmonoklorhidratom  
Postojanosti obojenja na kloriranu vodu  
Ispitivanje oštećenja pamuk: kvalitativno  
Ispitivanje oštećenja pamuka: kvantitativno  
Ispitivanje oštećenja vune: kvalitativno  
Ispitivanje oštećenja vune: kvantitativno - alkalna topljivost ISO 3072
Određivanje UV transmisije (UPF)  
Određivanje stupnja bjeline  
Maskirnost u bliskom IR-u  
Određivanje sadržaja pepela  
Određivanje medene rosena pamuku  
Određivanje tragova teških metala  
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info