Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Osobna stranica

   
izv. prof. dr. sc. Željko Penava
   
Telefon: +385 1 3712 576
Lokacija: soba 14, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
E-mail: zpenava@ttf.hr
     
 Web linkovi

 Akademsko obrazovanje
 • 1989. - dodiplomsko obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet, studij tekstilne tehnologije (smjer tekstilno-mehanički)
 • 1993. - poslijediplomsko obrazovanje: Magistarski rad: Projektiranje kompjuterskog programa za kontinuiranu analizu tankih mjesta na pređi; Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet, smjer tekstilno inženjerstvo; pod mentorstvom doc.dr. sc. Petra Perića
 • 2004. - doktorska disertacija: Istraživanje fizikalnih obilježja pređe u cilju detekcije najslabijih mjesta; Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Krste Dimitrovskog

 Slijed zaposlenja i zvanja
 • 1989. – 1993.: Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet, Zavod za tekstilno-mehaničku tehnologiju Instituta za tekstil i odjeću – pripravnik postdiplomand
 • 1993. – 2000.: Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet - asistent
 • 2000. – 2006.: direktor tvrtke PENG d.o.o.
 • 2001. – 2006.: Tekstilno-tehnološki fakultet – honorarno angažiran kao asistent
 • 2006. – 2011.: Tekstilno-tehnološki fakultet - docent
 • 2011. - danas: Tekstilno-tehnološki fakultet - izvanredni profesor

 Nastavna djelatnost

 Mentorstvo

 Znanstvena djelatnost
 • područje - tehničke znanosti, polje - tekstilna tehnologija, grana - tekstilno-mehaničko inženjerstvo

 Područje posebnog znanstvenog interesa
 • pametni tekstil
 • CAD/CAM u tekstilu
 • projektiranje tkanina
 • ispitivanje i određivanje mehaničkih karakteristika tekstila

 Znanstveno-stručni rad

 Projekti (glavni istraživač)
 • Potpora (voditelj potpore) - TP1.88: Kompresijski tekstil, 2014. godina

 Projekti (suradnik na projektu)
 • Poboljšanje kvalitete i pripreme pređe za proces pletenja (br. projekta: 2-14-031, voditelj prof. dr. sc. Miroslav Srdjak), 1991.-1995., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • CAD-CAM i praćenje kakvoće u tekstilno-mehaničkim procesima (br. projekta: 117017, voditelj prof. dr. sc. Vladimir Orešković), 1996.-2002., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boje (br. projekta: 117004, voditelj prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman), 2002.-2007., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Napredne tehničke tkanine i procesi (br. projekta: 117-0000000-1376, voditelj izv. prof. dr. sc. Stana Kovačević), 2005.-2011., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Međupovršinske pojave aktivnih multifunkcijskih tekstilnih materijala (br. projekta: 117-1252971-1367, voditelj prof. dr. sc. Ana-Marija Grancarić), 2005.-2011., projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • Bilateralni projekt T2Net (voditelj prof.dr.sc. Ana Marija Grancarić), 2006.-2007., Projekt flamanske vlade i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Menadžer na projektu FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot, Unlocking the Croatain Textile Research Potentials, T-Pot, 01.03.2009-31.08.2011, koordinator projekta: Sandra Bischof Vukušić

 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima
 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST) - član - od 1989. do danas
 • AMCA TTF – Društvo diplomiranih studenata i prijatelja TTF-a -član - od 1989. do danas
 • Predstojnik Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila na TTF-u - od 2012. do 2014.
 • Urednički odbor hrvatskog znanstveno-stručnog časopisa Tekstil - član - od 2008. do danas
 • Urednik Zbornika savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo (TZG) - od 2007. do danas
 • Urednik internetskih stranica Tekstilno-tehnološkog fakulteta - od 2007. do danas
 • Suradnik u Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske, Odjel za tekstilnu tehnologiju - od 2014.