Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Formulari


Ako imate problem pri preuzimanju formulara, pročitajte uputu. Zahtjev za izdavanje putnog naloga ()
 Obrazac povjerenstva za izdavacku djelatnost - prijava rukopisa NASTAVNA literatura ()
 Obrazac povjerenstva za izdavacku djelatnost - prijava rukopisa ZNANSTVENA/STRUCNA publikacija ()
 Obrazac povjerenstva za izdavacku djelatnost - zavrsni tekst rukopisa ()
 Popis prijavnica predanih u studentsku referadu ()
 Prijava za izradu diplomskog rada - stručni studij (stari program) ()
 Prijava za izradu diplomskog rada - sveučilišni studij (stari program) ()
 Zahtjev za imenovanje i demonstratora ()
 Izvješće o radu demonstratora ()
 Uvjerenje - prijepis ocjena
 Zamolba dekanici fakulteta
 Zamolba prodekanici za nastavu
 Potvrda o predmetu izvan TTF
 Promjena prije stečenog naziva u skladu s važećim zakonskim odredbama, u akademski naziv ()
 Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij TMDT ()
 Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij TZT ()
 Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij UT ()
 Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij VM ()
 Zahtjev za vanjskog suradnika ()
 Mjesečno izvješće za vanjskog suradnika
 Mjesečno izvješće za vanjskog suradnika, doktorski studij ()
 Prijava za upis za razlikovni studij ()
 Prijava za izradu završnog rada - sveučilišni studij (Bolonja) ()
 Prijava za izradu diplomskog rada - sveučilišni studij (Bolonja) ()
 Prijava za izradu završnog rada - stručni studij (Varaždin) (Bolonja) ()
 Zahtjev za suglasnost kod prijave projekta()
 Opis predmeta nabave ()
 Zahtjev za pokretanje postupka nabave ()
 Zahtjev za nabavu računalne opreme ()
 Zahtjev za pristup internetu i E-mail ()
 Zahtjev za otvaranje e-kolegija
 Izmjene i dopune u Povjeri nastave

Obrasci za potvrdu izbora pristupnika u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

 Obrazac za ocjenu ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za znanstveno-nastavno zvanje docenta
 Obrazac za ocjenu ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
 Obrazac za ocjenu ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora - prvi izbor
 Obrazac za ocjenu ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora - trajno zvanje
 Podaci o predloženiku
 Podaci o predloženiku za potvrdu izbora u zvanje redovitog profesora

Prijavni list za preddiplomske studije (provjera posebnih sposobnosti)

 Prijavni list za provjeru posebnih sposobnosti preddiplomski studij ()

Obrasci za diplomske studije

 Prijavni list za upis na diplomski studij
 Obrazac za prijavu diplomskog rada()

Poslijediplomski studij

 Izvješće o održanoj nastavi na poslijediplomskom doktorskom studiju "Tekstilna znanost i tehnologija"
 Prijava projektnog zadatka
 Zamolba za održavanje javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom
 Prijava za upis na poslijediplomski specijalistički studij Dizajn i tehnologija modne odjeće
 Zapisnik o održavanju javnog izlaganja o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu
 Postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti - DR.SC.-01 - Prijava teme
 Postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti - DR.SC.-02 - Ocjena teme
 Postupak odobravanja teme za stjecanje doktorata znanosti - DR.SC.-03 - Odobravanje teme
 Pravilnik o dodjeli stipendije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za studente poslijediplomskoga sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija