Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za vlakna i ispitivanje tekstila na Studiju u Varaždinu

Oprema Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila