Tekstilno-tehnološki fakultet
 
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) mreža u okviru koje se temeljem programa izvodi razmjena profesora i studenata sa svrhom znanstvenog, stručnog i nastavnog usavršavanja na Sveučilištima: Maribor (Slovenija), Beč (Austrija), Bratislava (Slovačka), Lodz (Poljska), Hradec Kralove (Češka), Novi Sad (Srbija), Banja Luka (Bosna i Hercegovina) i Sarajevo (Bosna i Hercegovina).

CIII-SI-0217-08-1415 Ars-Techne: Dizajn i razvoj multifunkcionalnih proizvoda

Program u okviru mreže CIII-SI-0217-08-1415 temelji se na tri glavne aktivnosti:

1. Razmjeni studenata,
2. Zajedničkom projektu "Ars-Techne: dizajn i razvoj multifunkcionalnih proizvoda" i
3. Zajedničkom doktorskom studiju.

U okviru prve skupine aktivnosti mobilnost studenata i nastavnika realizirati će se, kako slijedi:

1.a) za redovite studente – mjesečne stipendije za redovito pohađanje nastave (jedan semestar), uz uzajamno priznavanje ostvarenih ECTS-a,
1.b) za studente na kraćem boravku – što obuhvaća pripremu i/ili istraživački rad za završni, diplomski ili doktorski rad te istraživačke aktivnosti ili studentske zadatke u sklopu projekta "Dizajn i razvoj multifunkcionalnih proizvoda" kao što su npr. vrste Svaki sudionik obavezan je prirediti rad (znanstveni ili stručni) koji će biti objavljen u časopisu studenata kao rezultat zajedničkih napora sudionika CEEPUS-a, a s ciljem promocije CEEPUS mreže i studentske mobilnosti.
1.c) za nastavnike – stipendija za održavanje predavanja na fakultetima domaćinima (šest sati tjedno) i/ili za mentoriranje doktorskih radova na temu iz područja dizajna i razvoja multifunkcionalnih proizvoda.
1.d) kratki boravci (studenata i nastavnika) - u akademskoj godini 2012./13. dokazali su se kao izuzetno učinkoviti pa će se s njima nastaviti i ubuduće. Planirano je održavanje radionica "Kreativnost u tekstilu i kreativnost u odjeći" (u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu) i „Objektivno vrednovanje mehaničkih svojstava tkanina se odnosu na pristajalost odjeće“ (u organizaciji Sveučilišta u Mariboru).

Druga skupina djelatnosti u okviru mreže CIII-SI-0217-08-1415 Ars-Techne: Dizajn i razvoj multifunkcionalnih proizvoda odnosi se na istraživanja i projektne zadatke usmjerene na ciljani funkcionalni dizajn proizvoda i/ili na multifunkcionalnost proizvoda. Ovaj program obuhvaća dva dijela (kombiniranje klasične mrežne aktivnosti s novim zahtjevima):

2.a) Studiju postojećih dostignuća na području novih materijala i njihove primjene u tekstilijama za zaštitu, te
2.b) Inženjering višenamjenskih - inteligentnih tekstilnih proizvodi nove generacije.

Unutar treće skupine aktivnosti mreže CIII-SI-0217-08-1415 Ars-Techne: Dizajn i razvoj multifunkcionalnih proizvoda razraditi će se smjernice za zajednički doktorski studij. S tim ciljem provodit će se sljedeće aktivnosti:

3.a) Definiranje strukture zajedničkih doktorskih programa i kompetencije svakog partnera (smjerokaz I 30.09.2014.),
3.b) Razrada aktivnosti (smjerokaz I 30.09.2014.),
3.c) Izrada nacrta prijedloga zajedničkih doktorskih programa (smjerokaz II 15.02.2012.),
3.d) Mogućnosti financiranja, te
3.e) Priprema potrebne dokumentacije za evaluaciju zajedničkog programa doktorskih studija (smjerokaz III 30.06.2015.).

Program razmjene prihvaćen za:
Akademsku godinu 2014./2015.

Snošenje troškova boravka: za hrvatske studente i nastavnike MZOS snosi troškove prijevoza (vlak 1. ili 2. razred), putno i životno osiguranje, a država partner snosi troškove prema pravilima svog NCO (Nacionalnog CEEPUS ureda).

CEEPUS mogu koristiti: studenti preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija te nastavnici u zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora.

Predprijava treba sadržavati:
1. Ispunjen obrazac s općim podacima (Personal Data)
2. Životopis (Curriculum Vitae) s opisom plana rada za vrijeme boravka i opis eventualne dosadašnje suradnje s nastavnicima iz partnerske institucije

Predprijavu je potrebno dostaviti na E-mail: edita.vujasinovic@ttf.hr