Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Specijalistički studij Dizajn i tehnologija modne odjeće

Specijalistički studij Dizajn i tehnologija modne odjeće proizašao je iz potrebe da se kroz znanstvena i praktična znanja koja se usvajaju ovim programom, razvijaju vještine i sposobnosti koje omogućuju laku prilagodbu na promjenjive uvjete poslovanja, tržišna kretanja, trendove dizajna i modne trendove. Ovaj studij značajno proširuje horizonte i omogućuje razumijevanje poslovnog biznisa i modnog dizajna koji postaje sve dominantniji na tržištu. Studij je namjenjen dizajnerima i kreatorima koji žele izgraditi dodatna znanja i vještine pomoću kojih će povećati svoju poslovnu efikasnost ali i kreatorsko dizajnersku prepoznatljivost na tržištu rada.

Ovaj studij traje 2 semestra, a njegovim završetkom stječe se 62 ECTS boda.

Završetkom studija polaznik stječe kompetencije za dizajniranje i modno brendiranje, provođenje suvremenih tehnoloških postavki u gospodarstvu i raznim institucijama i kontrolnim kućama.

 Struktura specijalističkih studija s brojem kolegija i pripadnim bodovnim sumama:

 Kategorija kolegija   Minimalan broj kolegija   Minimalan broj ECTS bodova 
Obvezni 5 30
Izborni 5 20
Završni rad   12

Svi kolegiji specijalističkih studija su jedno semestarski, a izvode se kao auditorni (obvezni i izborni), te u obliku predavanja, vježbi, seminara i radionica s pripadajućim fondom od 20 ili 30 sati nastave.

Obvezne i izborne aktivnosti i kriterij za njihovo izražavanje u ECTS bodovima iz sadržaja specijalističkih studija vidljive su obvezne i izborne aktivnosti studenta. Obvezan je položiti pet obveznih kolegija čime stječe 30 ECTS i pet izbornih obveznih kolegija – 20 ECTS (to je 50 ECTS za jednu godinu + 12 ECTS za završni rad u trajanju od jednog semestra). Izborom neobveznih izbornih kolegija student može steći i veći broj ECTS.