Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Specijalistički studij Dizajn i tehnologija modne odjeće - kolegiji

 Obvezni kolegiji

Polaganjem obveznih kolegija (5) pristupnik stječe temeljna metodologijska, kreativna i stručna znanja.

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS 

 Izborni kolegiji

Služe profiliranju znanja u užem području specijalističkog istraživanja studenta. Studenti su dužni izabrati pet izbornih predmeta.

  Naziv kolegija  Nositelj  Broj sati   ECTS