Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Rang-liste prijavljenih kandidata

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 500 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi iz predmeta:
Matematika (osnovna razina – B)  - do 360 bodova
Kemija, Fizika ili Strani jezik* - do 140 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je kandidat položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Na temelju dodatnih postignuća kandidata (1. do 3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike, fizike ili kemije ili područja Tekstilne tehnologije) stječe se pravo na izravan upis.

Za smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)  provjeravaju se i sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti**.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 300 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi iz predmeta:
Matematika (osnovna razina – B)  - do 360 bodova
Kemija, Fizika ili Likovna umjetnost* - do 140 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je kandidat položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
Provjera sposobnosti likovnog izražavanja - do 200 bodova
** Razredbeni prag za ovaj segment iznosi 300 bodova.

Na temelju dodatnih postignuća kandidata (1. do 3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike, fizike ili kemije ili područja Tekstilne tehnologije) stječe se pravo na izravan upis .

 

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 200 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi iz predmeta:

Hrvatski jezik (viša razina – A)  - do 100 bodova
Strani jezik (osnovna razina – B) - do 50 bodova
Likovna umjetnost* - do 50 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je položen, donosi bodove. 

U okviru provjere posebnih sposobnosti** provjeravaju se sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti: crtanje i slikanje - do 600 bodova.
**Razredbeni prag za ovaj segment iznosi 300 bodova.

Na temelju dodatnih postignuća kandidata (1. do 3. mjesto na državnim natjecanjima u kategoriji Dizajn odjeće ili u disciplini Kolekcija modnog dizajna) stječe se pravo na izravan upis.

 

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) – Hrvati izvan Republike Hrvatske

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 600 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju motivacijskog pisma može se steći do 400 bodova.

 

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD) – Hrvati izvan Republike Hrvatske

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 200 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju motivacijskog pisma može se steći do 200 bodova.

U okviru provjere posebnih sposobnosti** provjeravaju se sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti: crtanje i slikanje - do 600 bodova.
**Razredbeni prag za ovaj segment iznosi 300 bodova.

 

09.05.2018.

.