Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Rang-liste prijavljenih kandidata

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 400 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi iz predmeta:
Matematika  - do 420 bodova
Kemija ili Fizika* - do 180 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Za smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)  provjeravaju se i  sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti* kroz razredbeni postupak koji predstavlja eliminacijski dio kriterija za upis.

*Sposobnosti likovnog izražavanja ocjenjuje se sa «zadovoljava» odnosno «ne zadovoljava».

Na temelju dodatnih postignuća kandidata (1. do 3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike, fizike ili kemije ili područja tekstilne tehnologije) stječe se pravo na izravan upis.

Preddiplomski sveučilišni studij: Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Na temelju uspjeha u srednjoj školi može se steći do 200 bodova.
Bodove donosi: opći uspjeh.

Na temelju položenih ispita na državnoj maturi iz predmeta:

Hrvatski jezik  - do 100 bodova
Strani jezik - do 50 bodova
Likovna umjetnost* - do 50 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je položen, donosi bodove. 

U okviru provjere posebnih sposobnosti provjeravaju se sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti iz predmeta: crtanje i slikanje - do 600 bodova.

*Razredbeni prag za ovaj segment iznosi 300 bodova.

 

16.05.2016.

.