Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
General rules
 
 

Pravo na pristup razredbenom postupku za upis na preddiplomski stručni studij Tekstilne odjevne i obućarske tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Studij u Varaždinu, Hallerova aleja 6a), imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na osnovnoj ili višoj razini (vidi tablicu niže), te dodatno navedeno u publikaciji Prijave ispita državne mature 2017./2018. i prijave za upis na studijske programe za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Kandidati na razredbenom postupku TTF-a stječu bodove:

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi i

b) temeljem rezultata na ispitima državne mature;

 

Dodatno za studijski program Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, smjer: Dizajn obuće (DO) i

c) temeljem dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti.

 

Studijski program

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Izborni predmet

Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija – TOOT

 

Osnovna razina – B razina

+ 40% riješenosti testa

 

Kemija fizika ili strani jezik

Nema

TOOT, smjer: Dizajn obuće

(DO)

Osnovna razina –

B razina

 

Osnovna razina – B razina

Likovna umjetnost

Prag 300 bodova

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Upisi u 2018./2019..

Prijave za pojedine upisne rokove i uvid u rezultate obavljaju se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći u publikaciji  Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

09.05.2018.

 

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info