Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Priznavanje poloenih predmeta po programu do 2005.

Studenti koji nisu završili sveučilišni dodiplomski studij (nastavni program za upis studenata u I. godinu sveučilišnog dodiplomskog studija, akademske godine 2004./2005., smjerovi: Procesni; Dizajn i projektiranje odjeće) te stručni studij (nastavni program za upis studenata u I. godinu stručnog studija, akademske godine 2004./2005., smjerovi: Tekstilno-mehanička tehnologija; Tekstilno-kemijska tehnologija; Odjevna tehnologija; Obućarska tehnologija; Modni dizajner) omogućuje se prijelaz na Bolonjski način studiranja, u skladu s Odlukom o priznavanju položenih ispita po programu do 2005./2006.

Studenti koji žele prijeći na Bolonjski način studiranja, trebaju predati urudžbiranu pismenu "Zamolbu za prijelaz" s naznakom željenog studija i smjera. Uz Zamolbu je potrebno dostaviti indeks i presliku indeksa. Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom, podnose se najkasnije do 1. rujna tekuće akademske godine na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija".

Za dodatne informacije obratite se Studentskoj referadi, mail: referada@ttf.hr ili na telefone 01/3712506; 01/3712530

Prilog: Priznavanje polozenih predmeta po programu do 2005 za preddiplomski, diplomski ili strucni studij

Prodekanica za nastavu: izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović