Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Stručni studiji tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije (TOOT)

Stručni studij je od početka izrazito orijentiran prema specifičnostima pojedinih grana tekstilne struke. Usmjerenost k praktičnim znanjima vidljiva je i kroz odnos predavanja i vježbi, gdje se u stručnom studiju daje važnost vježbama kad god je to moguće. Povezanost s praksom  stručnog studija ogleda se i u činjenici da su studenti obvezni provesti određeno vrijeme na stručnoj praksi u industrijskim pogonima, kao i kod izbora završnog rada, tijekom kojeg se obvezno obrađuje stručno-tehnološki problem s kakvim će se sretati na budućem radnom mjestu.
Preddiplomski stručni studij traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv:

  • prvostupnik (baccalaureus) tekstilne tehnologije
    • mehanička tehnologija
    • kemijska tehnologija     
  • prvostupnik (baccalaureus) odjevne tehnologije
  • prvostupnik (baccalaureus) obućarske tehnologije

koji omogućuju nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.
Studij se grana na tri modula:

Kod svih modula u prva dva semestra studija prevladavaju kolegiji iz općih disciplina (matematika, fizika, kemija, računalstvo i strojarstvo). Slijede temeljni kolegiji struke (vlakna i tekstilni materijali), zatim kolegiji uže struke i specijalnosti vezani za proizvodnju linijskih i tekstilnih plošnih proizvoda, odjeće i obuće. Sadržaj i redoslijed predmeta određen je didaktičkim povezivanjem struke s temeljnim disciplinama. Nastavni programi za  studij Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije usklađen je sa zahtjevima predstavnika tekstilne i obućarske industrije.
Izborni kolegiji za stručni studij biraju se na početku svake akademske godine postupkom prijave u studentskoj referadi. Ustroj programa nastave stručnog studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

uvećana slika

 

NASTAVNI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA: TEKSTILNE, ODJEVNE I OBUĆARSKE TEHNOLOGIJE

CURRICULUM FOR UNDERGRADUATE PROFESSIONAL STUDY: TEXTILE, CLOTHING and FOOTWEAR TECHNOLOGY