Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su zbog potrebe za usavršavanjem na području tekstila i mode koje bi pratilo brzi razvitak u individualnom pristupu unikatnog (umjetničkog) tekstila i unikatne odjeće u modnoj produkciji te modne promjene i uvođenje novih tehnologija i konkurentnosti na vanjskim tržištima.
Poslijediplomski specijalistički studiji organiziraju se s dijelom vremena (part-time) u trajanju od tri semestra (Umjetnost tekstilom, Visoka moda) te dva semestra (Dizajn i tehnologija modne odjeće).

Poslijediplomski specijalistiški studiji izvodi se kao smjer:

Na studij Umjetnost tekstilom i Visoka moda se mogu upisati pristupnici sa završenim diplomskim studijem (magistar) Tekstilnog i modnog dizajna kao i sa studijem likovne akademije i dizajna te studenti koji su diplomirali na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na smjeru Dizajna i projektiranje tekstila i odjeće. Na studij Dizajn i tehnologija modne odjeće mogu se upisati pristupnici sa završenim diplomskim studijem Tekstilno-tehnološkog fakulteta i drugih fakulteta.

Kriteriji za odabir polaznika postignuti su rezultati u obrazovnom procesu (prosjek ocjena, poznavanje stranih jezika, realizirani projekti, rad na računalu i sl.) i dosadašnji stručni rad i rezultati na području tekstilnog i modnog dizajna.
Troškove poslijediplomskog studija  specijalizanti su dužni podmiriti unaprijed za svaki semestar studija ili osigurati plaćanje sklapanjem ugovora o  studiju između Fakulteta i pravne osobe koja će financirati studij.

Studij ostvaruje sve potrebne kriterije suvremenog pristupa u istraživanju i obrazovanju i zasniva se na interaktivnom odnosu nastavnika i specijalizanta u oblikovanju predmetnog područja. Studij je interdisciplinaran i koncipiran tako da povezuje  interese industrije i privatnog poduzetništva (kao na primjer manufakture) za unikatnim tekstilom i odjećom kao temelja za razvitak novih modnih "brandova". Organizira se uz suradnju inozemnih i hrvatskih visokih učilišta te muzejskih institucija (Akademija likovnih umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Etnografski muzej). Program studija  je usporediv sa sličnim studijima na Les Ecoles de la Chambre, Syndicale de la Coture Parisienne, Istituto Europeo di design, London College of Fashion, The Manchester Metropolitan University, FIT New York. Tijekom studija omogućena je vertikalna i horizontalna pokretljivost studenata, a time i mogućnost usvajanja znanja iz obveznih i izbornih predmeta na drugim sveučilišnim institucijama u zemlji i inozemstvu.
Kompetencije završenog specijaliste iz područja Umjetnost tekstilom i specijaliste iz područja Visoka moda postižu se prisvajanjem znanja, tehnika i vještina iz umjetničkih, društvenih, humanističkih i tehničkih područja koja su nužna za razvoj kreativnog specijalističkog profila iz predloženih specijalističkih područja.
Završetkom specijalističkog studija otvorena je mogućnost za nastavak studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i drugim institucijama sveučilišnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Mogućnosti zaposlenja specijalista iz predloženih područja kreću se od Tekstilno-tehnološkog fakulteta, muzeja i medija do manufakture, privatnog poduzetništva, tekstilne industrije itd.