Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

Predstojnik: doc. dr. sc. Ružica Brunšek
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 521
Fax: +385 1 3712 599
E-mail maja.somogyi@ttf.hr

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila nastavlja kontinuitet u dijelu djelatnosti prijašnjeg Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ispitivanje materijala. Kao samostalna organizacijska jedinica osnovan je tijekom aktivnosti na implementaciji načela bolonjskog procesa i osuvremenjivanja TTF-a, s ciljem da se oformi snažna nastavno-istraživačka jezgra, sposobna da prati suvremeni svjetski razvoj u području materijala unutar kojih tekstilni materijali imaju izuzetno značajno mjesto.
Stoga je djelatnost Zavoda prvenstveno vezana uz široki spektar materijala s vlaknima kao temeljnom komponentom – od modernih tekstilija za konvencionalnu primjenu i zaštitnu odjeću, visokozahtjevnih tehničkih materijala kakvi se danas koriste u tehnici, industriji, građevinarstvu, vrhunskom sportu i ekologiji do sofisticiranih i pametnih materijala za područje medicine i posebne namjene. Naglasak je na izučavanju međuzavisnosti kemijske i molekulne građe i rezultirajućih svojstva, primjeni najnovijih metoda i postupaka ispitivanja raznovrsnih svojstava konvencionalnih i tehničkih tekstilija, razvoju metodike ispitivanja i ocjenjivanja posebnih, složenih i teško mjerljivih svojstava te na ispitivanjima u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete te upravljanja okolišem.
U skladu s time su osmišljeni novi nastavni programi kolegija čiji su nositelji djelatnici Zavoda, a koje slušaju studenti na većini modula preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija. Za većinu kolegija postoje odgovarajući udžbenici, a teorijski sadržaji potkrijepljuju se potrebnim laboratorijskim vježbama.
Znanstveno-istraživački rad uglavnom se odvija u okviru znanstvenih i tehnologijskih projekata, a rezultati istraživanja objavljuju se u relevantnoj znanstveno-stručnoj periodici te izlažu na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Intenzivna je i publicistička i stručna aktivnost djelatnika Zavoda u mnogim područjima, kao: djelatnosti normizacije u okviru Hrvatskog zavoda za norme, na projektu vizualnog označivanja hrvatskih proizvoda (HGK), restauraciji tekstila (Hrvatski restauratorski zavod), promicanju i popularizaciji tekstilne struke suradnjom na enciklopedijskim izdanjima (HLZ M. Krleža) i dr.
Posebno valja istaknuti mnogobrojna ispitivanja koja se na Zavodu provode u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete, razvoja novih proizvoda, ekspertiza i istraživanja uzroka odstupanja u kvaliteti tekstilija za potrebe vanjskih naručitelja koji se bave proizvodnjom, preradom, prodajom i primjenom tekstilnih materijala i proizvoda.
Za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada na raspolaganju su četri specijalizirana laboratorija:

U okviru Studija u Varaždinu organizirana je nastava iz preddiplomskog stručnog studija, a nastavnici sudjeluju i u realizaciji znanstveno istraživačkih i tehnologijskih projekata, a stručno djeluju preko pripadajućeg zavoda.


Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Antoneta Tomljenović, prof. Ispitivanje tekstila i odjeće, Kvaliteta tekstila i odjeće, Tekstilni materijali, Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće, Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja 
dr. sc. Edita Vujasinović, prof. Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće, Pametni materijali, Recikliranje tekstilnih materijala, Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće, Suvremene metode identifikacije vlakana, Visokoučinkovita vlakna, Vlakna I, Vlakna II, Vlakna iz novih polimera, Vlaknima ojačani kompoziti, Tekstilna vlakna i materijali, Materijali za visoku modu, Mehanika vlaknatih kompozita, Vlakna iz biorazgradivih polimera, Vlakna u forenzici 
dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof. Ispitivanje oštećenja tekstilija, Ispitivanje tekstila, Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana, Upravljanje okolišem u tekstilstvu, Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja, Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila 
dr. sc. Ružica Brunšek, doc. Pametni materijali, Recikliranje tekstilnih materijala, Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće, Suvremene metode identifikacije vlakana, Visokoučinkovita vlakna, Vlakna I, Vlakna II, Vlakna iz novih polimera, Vlaknima ojačani kompoziti, Tekstilna vlakna i materijali 
dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc. Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila, Medicinski tekstil, Tehnički tekstil, Tekstilni eko-proizvodi, Tehnički tekstil u separacijskim procesima 
mag. ing. techn. text. Tea Kaurin, asistent  
mag. ing. techn. text. Marijana Pavunc Samaržija, asistent  
mag. ing. techn. text. Jelena Peran, asistent  
mag. ing. techn. text. Tanja Vukelić, asistent  
dr. sc. Maja Andrassy, vanjski suradnik (prof.) Materijali za visoku modu 
dr. sc. Ružica Čunko, vanjski suradnik (prof.)  
dr. sc. Emira Pezelj, vanjski suradnik (prof.)  
Marica Milaković, tehnički suradnik