Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Upisni kolegiji smjera Odjevno inženjerstvo (OI)

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Automatizacija sustava odjevnih tehnologija  2 2 - 4
 2  Primijenjeno računalstvo  2 2 - 4
 3  Procesi njege odjeće  1 1 - 2
 4  Tehnike spajanja tekstilija  2 1 - 3
 5  Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće  2 - 2 4
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 6 2 17 30

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Upravljanje marketingom tekstila i mode  2 - 2 4
 2  Matematika II  2 2 - 4
 3  Sustavi predeterminiranih vremena  2 2 - 4
 4  Tehnička dokumentacija  2 1 - 3
 5  Visokoučinkovita vlakna  2 2 - 4
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 10 7 2 19 31

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Konfekcioniranje tehničkog tekstila  2 1 - 3
 2  Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće  1 1 - 2
 3  Oblikovanje radnih mjesta  2 1 - 3
 4  Organizacija proizvodnje  2 1 - 3
 5  Procesni parametri odjevnog inženjerstva  2 1 - 3
 6  Zaštitni materijali i odjeća  2 1 - 3
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 11 6 - 17 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu  2 2 - 4
 2  Inteligentna odjeća  2 1 - 3
 3  Mehatronika i robotizacija  2 2 - 4
 4  Projektiranje proizvodnih sustava  2 - 1 3
 5  Izborni kolegiji  - - -  
 6  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 8 5 1 14 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Menadžment ljudskih potencijala  1 1 - 2
 2  Modna kolekcija  1 - 2 3
 3  Mrežno planiranje  2 2 - 4
 4  Numeričke metode  2 1 - 3
 5  Programiranje računala  1 2 - 3
 6  Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva  2 - 1 3
 7  Uvod u znanstveni rad  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.