Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Upisni kolegiji smjera Industrijski dizajn tekstila (IDT)

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Konstrukcija pređa  1 1 - 2
 2  Kreiranje tekstila III  1 2 - 3
 3  Kvaliteta tekstila i odjeće  2 2 - 4
 4  Likovno uzorkovanje tekstila II  1 2 - 3
 5  Vlakna II  3 3 - 6
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 10 - 18 31

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Etnografski praktikum  1 2 - 3
 2  Konstrukcija pletiva  1 2 - 3
 3  Kreiranje tekstila IV  2 3 - 5
 4  Likovno uzorkovanje tekstila III  1 2 - 3
 5  Osnove metrike boje  1 1 - 2
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 10 - 16 30

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Konstrukcija tkanina  1 2 - 3
 2  Kreiranje tekstila V  1 2 - 3
 3  Likovno uzorkovanje tekstila IV  1 3 - 4
 4  Netkani tekstil  2 1 - 3
 5  Tekstilni tisak A  1 2 - 3
 6  Teorija znanosti  2 - - 2
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 10 - 18 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi  2 - 2 4
 2  Oplemenjivanje tekstila i odjeće  2 2 - 4
 3  Izborni kolegiji  - - -   12 
 4  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 4 2 2 8 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Muzealizacija mode  1 1 - 2
 2  Prezentacijski praktikum  2 2 - 4
 3  Vizualne komunikacije  1 1 - 2
 4  Uvod u znanstveni rad  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.