Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Industrijski dizajn odjeće (IDO)

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kvaliteta tekstila i odjeće  2 2 - 4
 2  Njega tekstila i odjeće  1 1 - 2
 3  Projektiranje odjeće II  2 2 - 4
 4  Vlakna II  3 3 - 6
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 8 - 16 31

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Normizacije u odjevnoj tehnologiji  1 1 - 2
 2  Odabrana poglavlja odjevne tehnologije  1 2 - 3
 3  Osnove metrike boje  1 1 - 2
 4  Projektiranje odjeće III  2 2 - 4
 5  Računalno projektiranje odjeće I  1 3 - 4
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 9 - 15 30

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Modna ilustracija  1 2 1 4
 2  Praktikum izrade odjeće  - 4 - 4
 3  Projektiranje odjeće IV  2 2 - 4
 4  Računalno projektiranje odjeće II  1 2 - 3
 5  Teorija znanosti  2 - - 2
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 10 1 17 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi  2 - 2 4
 2  Projektiranje odjeće V  2 4 - 6
 3  Suvremena umjetnost i dizajn  2 - 1 3
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 6 4 3 13 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreiranje odjeće IV  1 2 - 3
 2  Kreiranje odjeće V  1 2 - 3
 3  Moda XX. stoljeća  2 - 2 4
 4  Novi mediji i moda  2 2 - 4
 5  Teorija mode I  1 - 2 3
 6  Teorija mode II  2 - 1 3
 7  Primijenjena konstrukcija kostima  1 1 - 2
 8  Uvod u znanstveni rad  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.