Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Upisni kolegiji smjera Dizajn tekstila (DT)

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Etnografski praktikum II A  - 2 - 2
 2  Kreiranje tekstila VI A  1 2 - 3
 3  Likovno uzorkovanje tekstila IV A  1 2 - 3
 4  Povijest tekstila  2 - - 2
 5  Tehnike realizacije tekstila I  1 3 - 4
 6  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 5 9 - 14 30

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreativni praktikum I  - 3 - 3
 2  Kreiranje tekstila VII A  1 3 - 4
 3  Likovno uzorkovanje tekstila V A  1 2 - 3
 4  Tehnike realizacije tekstila II  1 3 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 3 11 - 14 30

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Estetika II  2 - 2 4
 2  Kreativni praktikum II  1 3 - 4
 3  Kreiranje tekstila VIII A  1 3 - 4
 4  Tehnike realizacije tekstila III  1 3 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 5 9 2 16 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreativni praktikum III  3 3 - 6
 2  Kreiranje tekstila IX A  1 3 - 4
 3  Prezentacija tekstilnih proizvoda  1 3 - 4
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 5 9 - 14 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Projektiranje odjeće IV  2 2 - 4
 2  Scenografija  1 2 - 3
 3  Scensko modeliranje  1 2 - 3
 4  Uvod u znanstveni rad  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.