International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/?f0=1&bnews_full=3819
 

  Popis ljetnih škola sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2016./2017.
Informacije o ljetnim školama na fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu tijekom ak. god. 2016./2017. uskoro će biti objavljene na sljedećim poveznicama: Ljetne škole i Summer schools
 
Ured za međunarodnu suradnju TTF-a, 14.02.2017 14:08
 

<<< Povratak