International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/?f0=1&bnews_page=2
 

  Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2015./2016. - programske zemlje
Objavljeni su rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2015./2016. (programske zemlje).
Rezultati su dostupni na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/ .
Ured za međunarodnu suradnju TTF, 01.07.2015 13:24    
 
  Objavljeni su rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug) za stavke B i C.
Objavljeni su rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug) za stavke B i C.
Rezultati su dostupni na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/obavijesti-za-sveucilisne-djelatnike/ .
Ured za međunarodnu suradnju TTF, 28.06.2015 18:50    
 
  Obavijesti o radionicama Erasmus Staff Training/International Week:

Erasmus Staff Training/International Week:

 • Athens University of Economics and Business (AUEB), Grčka organizira 3rd Erasmus Staff Training Week od 22. do 26. lipnja 2015.; rok za prijavu je 12. lipnja; više informacija u privitku
 • Sveučilište u Padovi, Italija organizira Erasmus International Staff Training Week 2015 od 9. do 12. lipnja 2015. na temu Erasmus and Beyond: Developing Global Perspectives; rok za prijavu je 22. svibnja; više informacija u privitku
 • Sveučilište u Ferrari, Italija organizira International Staff Training Week od 8. do 12. lipnja 2015.; uključeni su i zaposlenici muzičkih akademija;  program se sastoji od dvije teme Grupa A: International students enrollment and recruitment strategies i Grupa B: Music Academies point of view; rok za prijavu je 15. svibnja; detaljnije na: http://www.unife.it/studenti/internazionale/staff-training-week/international-staff-training-week-2015
 • University of the Basque Country, Španjolska organizira 1st Staff Training Week od 8. do 12. lipnja 2015; rok za prijavu je 2. lipnja; detaljnije na: http://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/staff-training-week1
 • Algarve University Library, Portugal organizira 2nd Erasmus Staff Week za zaposlenike knjižnica od 14. do 18. rujna 2015.; rok za prijavu je 15. lipnja; više informacija u privitku.

Dodatne ponude za radionice Erasmus Staff Training/International Week možete pronaći na stranicama projekta IMOTION, http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Napomena: sredstva u okviru Erasmus natječaja za ak. god. 2014./15. su podijeljena. U tijeku je natječaj za ak. god. 2015./16. s mogućnošću odlaska na mobilnost od 1. srpnja, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ .

Ured za međunarodnu suradnju TTF, 31.05.2015 13:04 Prilog   
 
  Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2015./2016. - programske zemlje

Raspisan je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u ak. god. 2015./2016. za aktivnosti:

 • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH)
 • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
 • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

Natječaj je objavljen na stranicama Sveučilište u Zagrebu, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ .

Potrebnu dokumentaciju s naznakom „Natječaj za Program ERASMUS+ – nastavno i nenastavno osoblje, ak. god. 2015./16.“ poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb te na elektroničku adresu staff@unizg.hr sa zaključno 11. lipnja 2015.

Ured za međunarodnu suradnju, 21.05.2015 19:20 Prilog   
 
  Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini (drugi krug)

Raspisan je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2015. godini. Mogućnosti razmjene su sljedeće (detaljnije u Natječaju – Prilog 1):

 • mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu
 • mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).

Natječaj je objavljen na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ .
Mole se sastavnice da predlože kandidate koji bi ostvarili kraći studijski boravak na stranim sveučilištima te studente doktorskih studija za odlazak na konferencije.
Rok za urudžbiranje na TTF-u radi izrada rang lista - 1. lipanj 2015.

Ured za međunarodnu suradnju, 11.05.2015 06:52 Prilog   
 
  Natječaj za radionicu 6th Staff Training Week
U tijeku je natječaj za radionicu 6th Staff Training Week koju od 1. do 5. lipnja organizira Sveučilište u Mariboru.  Rok za prijavu je 15. svibanj.
Više informacija na: http://www.um.si/en/international/about/Pages/UM-Staff-Training-Week.aspx
Ured za međunarodnu suradnju, 08.05.2015 22:25    
 
  Erasmus+ Staff Training/International Week - ponude

Obaviještavamo Vas o  radionicama Erasmus Staff Training/International Week:

 • Justus Liebig University Giessen, Njemačka od 6. do 10. srpnja organizira International Staff Training Week; rok za prijavu je 15. svibanj; detaljnije informacije možete pronaći na: http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/erasmus/stafftraining  
 • University of Ferrara, Italija od 8. do 12. lipnja organizira četvrti International Staff Training Week; program će biti organiziran u dvije grupe: grupa A za sveučilišno osoblje i grupa B za osoblje muzičkih akademija; rok za prijavu je 7. svibanj; detaljnije na: http://www.unife.it/studenti/internazionale/staff-training-week/international-staff-training-week-2015  
 • Middlesex University, Ujedinjeno Kraljevstvo od 6. do 10. srpnja organizira sedmi Erasmus Staff Mobility Training Week na temu „Beyond the Borders: Erasmus+ opportunities and challenges“; rok za prijavu je 15. svibanj; više informacija u privitku. (attach)

Dodatne ponude za radionice Erasmus Staff Training/International Week možete pronaći na stranicama projekta IMOTION, http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Ured za međunarodnu suradnju, 06.05.2015 21:38 Prilog   
 
  Održan Informativni dan za FP7 Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
5. srpnja 2011. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održan je Informativni dan za FP7 Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije (NMP). Događaj se organizirao povodom novih natječaja za prijavu projekata otvorenih za temu FP7 NMP koji će se objaviti u srpnju 2011. godine. Predavači su predstavili Sedmi okvirni program, Radni program za temu NMP, javno-privatna partnerstva u FP7 te iskustvo partnera i evaluatora.
Prof.dr. sc. Ana Marija Grancarić, 14.07.2011 13:12 Prilog   
 
  Obavijest erasmus studentima o postroživanju pravila za znanje stranog jezika

Vezano za znanje stranog jezika odlaznih studenata koji idu na studijski boravak na strana sveučilišta, praksa pokazuje da studenti unatoč različitim potvrdama ipak nemaju dovoljno znanje jezika (engleskog ili drugog) te imaju poteškoća u  savladavanju gradiva na stranom sveučilištu.
Iz tog razloga uvjeti za znanje stranih jezika i za Erasmus studente se mijenjaju i postupno postrožuju, te se traži visok stupanj znanja jezika i službene potvrde:

- Stupanj znanja jezika B2 ili za engleski jezik obično se traži viši stupanj C1 (stupnjevi prema “Common European Framework of Reference for Languages”),
- Potvrde o znanju jezika:

Međunarodni certifikati:
- engleski jezik: obično se traži  određeni broj bodova = npr. TOEFL- IBT:110, CBT:220, PBT:560 ili minimum score: 550 points (Paper-based) or 213 points (Computer-based) or 79-80 points (Internet-based):, IELTS: minimum score 6.0 ili band score 6.5/7.0, Cambridge ESOL – Advanced English or Certificate of Proficiency ;
- njemački jezik: npr. Goethe institut certifikat, ÖSD diploma;
- francuski: npr. DELF/DALF, Diploma francuske alijanse(Diplômes  de l’Alliance française)

Službene potvrde (izdane od fakulteta ili škole stranih jezika) moraju sadržavati stupanj znanja napisan prema “Common European Framework of Reference for Languages” (tablica u prilogu).

Iznimke od pravila mogu biti: studenti kojima je engleski jezik ili drugi strani jezik materinji jezik, studenti koji studiraju jezik na kojem se održavaju predavanja ili druge – ovisi o pravilima određenog stranog sveučilišta.

Znanje stranog jezika na kojem se održava nastava je ključan uvjet za sudjelovanje u mobilnosti SMS-studijski boravak. Detalje i posebne uvjete znanja stranog jezika za svako pojedino strano sveučilište studenti moraju provjeriti prije prijave na natječaj za mobilnost.

Dr.sc. Gordana Pavlović, izv.prof., ECTS koordinator TTF-a, 05.05.2011 07:17 Prilog   
 
  Natječaj za studente Sveučilište u Oslu, rok za prijavu: 8. travnja 2011.
Objavljen je natječaj  za 4 jednosemestralne stipendije za studente preddiplomskog ili diplomskog studija na Sveučilištu u Oslu. Tekst natječaja nalazi se u nastavku, a može se pronaći i na adresi Ureda za međunarodnu suradnju http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5twp#news_10722 .
Dr.sc. Gordana Pavlović, izv.prof., ECTS koordinator TTF-a, 30.03.2011 20:20    
 

<<< Noviji članci   Stariji članci >>>

Strana 3 od 6