International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/?f0=1&bnews_page=2&bnews_full=986
 

  Prva razmjena studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Programu bilateralne razmjene
Na osnovi ranije suradnje i novog potpisanog Sporazuma (u prilogu) Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Roubaix, Francuska) o bilateralnoj mobilnosti, završene su sve potrebne pripreme za prvu razmjenu studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta i njihovom prijavom na Natječaj za odlazak na studij u Roubaix.
Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju za akademsku godinu 2008./2009. novi je projekt Agencije za mobilnost i programe EU kojim se želi povećati mobilnost studenata te nastavnog i administrativnog osoblja. Međusveučilišni sporazumi koji se radi toga sklapaju definiraju isključivo razmjenu studenata te nastavnog i akademskog osoblja, a sklapaju se za pojedina područja.
Više na web stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja

  Prilog:
  Numeriser0013.pdf

 
Prof.dr. sc. Ana Marija Grancarić, 04.11.2008 06:46
 

<<< Povratak