International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/?f0=1&bnews_page=3&bnews_full=727
 

  Novi sporazum o bilateralnoj suradnji
Faculty of Textile and Leather Engineering, "Gh.Asachi" Technical University - Iasi u Rumunjskoj predložio je Tekstilno-tehnološkom fakultetu bilateralnu suradnju. U vrijeme održavanja tekstilnog skupa CORTEP 2007 u Iasi (http://www.tex.tuiasi.ro), održan je sastanak prodekanice ovog fakulteta, profesorice Mariane Ursache i voditeljice ureda IRO, profesorice Ane M. Grancarić. Na sastanku su pripremile radnu verziju sporazuma koji se predviđa za skoro potpisivanje.
 
, 06.12.2007 00:00
 

<<< Povratak