International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/?f0=1&bnews_page=3&bnews_full=728
 

  Suradnja s Ege Univerzitetom, Izmir (Turska)
Voditeljica ureda IRO prof. dr.sc. Ana Marija Grancarić sastala se u Izmiru s prof. Kerim Duran, dekanom Textile Engineering Department, Ege University iz Izmira. Ovaj tekstilni odjel surađuje s mnogim sveučilištima u Europi i u svijetu, a dekan Kerim Duran je predložio i bilateralnu suradnju sa Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Sastanak se održao za vrijeme tekstilnog skupa u Izmiru IITAS'2007 (XI International Izmir Textile & Apparel Symposium) (http://www.iitas.org).
 
, 12.12.2007 09:16
 

<<< Povratak