International Relations Office
-
Ured za međunarodnu suradnju

/iro/Europski_programi/
 

EU programi

Ured za međunarodnu suradnju, u suradnji s Uredom Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pruža informativnu, administrativnu i stručnu pomoć pri prijavi, vođenju i sudjelovanju u Europskim i drugim međunarodnim programima.

Cilj nam je uključiti što veći broj naših djelatnika ponajprije u europske programe:

TEMPUS

FP7

Erasmus Mundus

COST

EUREKA

INTERREG III

LIFE