Service for Textile European Projects
     Faculty of Textile Technology, University of Zagreb
Servis Tekstilnih Europskih Projekata
    Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vijesti
 

  STEP
Dana 15.12.2006. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu podnio je TEMPUS projektnu prijavu pod nazivom: "Unaprijeđivanje interdisciplinarnih tekstilnih doktorskih studija" (eng. Upgrading of interdisciplinary textile doctoral studies) u okviru kategorije projekata "Zajednički europski projekti - razvoj programa" (eng. JEP-CD).
Projekt je predložen od strane Fakulteta za tekstilno inženjerstvo i marketing Tehničkog Sveučilišta u Lodzu, Poljska, kao kontraktora, Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, kao koordinatora i Sveučilišta u Mariboru, Fakulteta mehaničkog inženjerstva, Odsjek za tekstilne materijale i dizajn, Maribor, Slovenija, kao člana Konzorcija.
Opći cilj projekta je unaprijeđivanje i osiguranje kvalitete doktorskih studija iz područja tekstilne znanosti i tehnologije te dizajna, koje je TTF od 2005.g. uskladio i modernizirao te organizirao prema načelima Bolonjskog procesa.


Pojedinačni ciljevi Projekta su:

1. Unaprijeđivanje postojećih kolegija na doktorskim studijima s naglaskom na njihovu interdisciplinarnost, a u suradnji s partnerskim institucijama i njihovom nastavničkom iskustvu i praksi te na načelima EHEA (europski prostor visokog obrazovanja) i društva znanja
2. Implementacija osiguranja kvalitete obrazovnog procesa na TTF-u 3. Uspostavljanje Središnjeg hrvatskog bibliotečno-informacijskog centra za područje tekstilnih znanosti
4. Modernizacija i unaprijeđivanje nastavne opreme
5. Povećanje mobilnosti nastavničkog i studentskog kadra unutar EU


Koordinator projekta je doc.dr.sc. Gordana Pavlović
 
, 16.03.2007 20:46
 

<<< Povratak