Service for Textile European Projects
     Faculty of Textile Technology, University of Zagreb
Servis Tekstilnih Europskih Projekata
    Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vijesti
 

  FP7-REGPOT-2007-1 Developing the Croatian Textile Research Potentials
       
Logo izradila:
Slavica Bogović

Dana 24.04.2007. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu podnio je projektnu prijavu unutar natječaja FP7-REGPOT-2007-1 pod naslovom: Developing the Croatian Textile Research Potentials (T-Pot). Predviđeno trajanje projekta je 2 godine.

Projektna prijava se ubraja u skupinu Kapaciteti (Co-ordination and support actions - CSAs). TTF je u svojstvu predlagatelja projekta jedini partner i ispunjava postavljeni uvjet da je iz konvergencijske regije. Aktivnost REGPOT-1 je predviđena upravo za razvoj znanstvenih potencijala specifično za konvergencijske regije (Unlocking and developing the research potential in the EUs convergence regions and outermost regions).

Opći cilj projekta je razvoj znanstvenih potencijala na TTF-u koji će omogućiti veće uključivanje hrvatskih tekstilnih organizacija u istraživačke aktivnosti na Europskoj razini, te na taj način podržati proces harmonizacije i integracije u europsko područje istraživanja (European Research Area - ERA).

Uži ciljevi projekta su:
1.Jačanje S&T (Science&Technology) potencijala
2.Uspostava strateških partnerstva s istraživačkim grupama i industrijom
3.Mobilizacija ljudskih & materijalnih potencijala
4.Jačanje komunikacije između centara koji imaju sličan znanstveni interes
5.Diseminacija znanstvenih informacija i istraživačkih rezultata
6.Poboljšanja u ispunjavanju socio-ekonomskih potreba Hrvatske


Koordinator predloženog projekta je dr.sc. Sandra Bischof Vukušić, doc.
 
Dr. sc. Sandra Bischof Vukušić, 27.06.2007 10:29
 

<<< Povratak