Service for Textile European Projects
     Faculty of Textile Technology, University of Zagreb
Servis Tekstilnih Europskih Projekata
    Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vijesti
 

  Održana konferencija o internacionalizaciji poslovanja i inovacija

U Zagrebu je 24. studenog 2010. održana Konferencija o internacionalizaciji poslovanja i inovacija u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Poslovno - inovacijskog centra Hrvatske BICRO u okviru Europske poduzetničke mreže Hrvatske (EEN). Cilj konferencije bio je analizirati i poduzetnicima približiti postojeće nacionalne, ali i europske sustave i strukture (programe, fondove i sl.), koji potiču i doprinose razvoju inovativnih i međunarodno aktivnih tvrtki, te na taj način potaknuti hrvatska poduzeća na aktivno djelovanje u pravcu internacionalizacije poslovanja te usmjeravanja prema inovativnom razmišljanju i poslovanju.

Uz gđu Vesnu Trnokop Tanta, potpredsjednicu HGK te gosp. Dalibora Marijanovića, direktora BICRO-a, konferenciju je otvorila gđa Tihana Kraljić, državna tajnica za poduzetništvo pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, te dr.sc.Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
"Inovacijska zajednica Europske komisije postavlja strateški pristup inovacijama, kojim upravljaju najviše političke razine. Inovacijska zajednica će fokusirati napore Europe - i suradnju s trećim zemljama - na izazove kao što su klimatske promjene, energetska i prehrambena sigurnost, zdravlje i starenje populacije. Koristit će se intervencijama u javnom sektoru kako bi se stimulirao privatni sektor te uklonile prepreke za neometan prolaz ideja prema tržištu, što uključuje nedostatak financijskih sredstava, rascjepkane sustave istraživanja i tržišta, preslabo korištenje sustava javne nabave za inovacije te sporo postavljanje standarda. Inovacijska zajednica je nositelj strategije Europa 2020,"  rekao je g. James Allen iz Generalnog tajništva Europske komisije.

Konferencija je koncipirana u obliku predavanja u prijepodnevnom dijelu te u vidu ciklusa radionica u popodnevnom dijelu, s fokusom na inovacije i kreativnost te postojeće EU programe koji potiču inovacije i poduzetništvo.

Zaključci konferencije:
• u hrvatskom gospodarstvu potrebne su strukturalne promjene u strateškoj orijentaciji prema međunarodnom tržištu i sustavu vrijednosti koji vrednuje ulaganje u obrazovanje i istraživanje i razvoj kao ključnih resursa za stvaranje novih proizvoda koji će biti konkurentni na europskom i svjetskom tržištu
• državna struktura treba u većoj mjeri poticati okruženje koje omogućuje inovacije što podrazumijeva izdašnije modele su-financiranja inovacija i adekvatnu pravnu regulativu radi premošćivanja jaza u financiranju mladih tehnološki orijentiranih tvrtki s velikim potencijalom rasta
• treba jače povezati platforme znanstveno-istraživačkih institucija i malih i srednje velikih poduzeća radi stvaranja sinergije između novih znanja i komercijalnog potencijala.

Poticanje internacionalizacije poduzetništva neodjeljivo je od procesa ulaganja u znanost, istraživanje i razvoj. Znanje se kao najvažnija sirovina kroz inovativne procese ugrađuje u nove proizvode i postupke kojima se postiže tržišna konkurentnost. Drugim riječima, znanost stvara tržišta koja opet sa svoje strane potiču stvaranje društva znanja.
Najnoviji rezultati „Izvješća o globalnoj konkurentnosti 2010.-2011.“ pokazuju kako je Hrvatska prošle godine zabilježila pad za čak 11 mjesta u odnosu na 2008. godinu, a nepovoljni trend nastavljen je i u 2010.godini. Ti rezultati upućuju na potrebu daljnjeg razvoja inovacijskog sustava, ključnog čimbenika za stvaranje veće konkurentnosti.
"Republika Hrvatska je u području istraživanja i razvoja je spremna provoditi strukturne fondove već sada. Prije 5 godina krenuli smo u reforme u ovom području, dobili smo sve potrebne dozvole, konstantno radimo na edukaciji ljudi, promijenili smo stav o intelektualnom vlasništvu u javnim znanstevnim organizacijama, stvorili smo mrežu poslovnih, tehnoloških i financijskih stručnjaka. Preko 150 poduzetnika smo financirali s preko 180 milijuna kuna," rekao je g. Dalibor Marijanović, direktor Poslovno-inovacijskog centra BICRO, te dodao: "Kroz naše programe podižemo svijest o kreiranju projekta iz ideje, kreiranju proizvoda iz projekta te podizanju tvrtke na osnovu proizvoda. Na taj način već sada pripremamo apsorpscijski kapacitet naših budućih korisnika."

Prezentacije s konferencije dostupne su na:
http://www.een.hr/?hr/kalendar/24.11.2010/konferencija-o-internacionalizaciji-poslovanja-i-inovacija/147

 

 

Okrugli stol: Primjer regionalne suradnje u programu EUREKA

  Prilog:
  Dnevni red konferencija EEN 24112010.doc

 
Dr. sc. Sandra Bischof Vukušić - Voditeljica STEP-a, 03.12.2010 08:14
 

<<< Povratak