TEDI
Vol. 3, Br. 3 (2013)

Naslovnica PDF
Impressum PDF
Riječ urednice PDF

Sadržaj:

  
Lea Vene (mentor: dr.sc. Žarko Paić, doc.) - pregledni rad PDF
Analiza modnog diskursa – Case Study: Fashion readeri, Barnard i Kawamura 4
 
  
Petra Krpan (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) - pregledni rad PDF
Islam i suvremena moda - Problemi multikulturalizma i suvremene mode 9
 
  
Ivana Vujica (mentorica: dr.sc. Katarina Nina Simončič) – pregledni rad PDF
Žena - muslimanka u Bosni i Hercegovini 13
 
  
Laura Potrović (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) - pregledni rad PDF
Tijelo kao audio-vizualni krajolik suvremene mode 24
 
  
Anita Džidić, Marina Barbančić (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) - pregledni rad PDF
Primjena i simbolika crne (ne)boje u suvremenoj modi 31
 
  
Ines Lukin (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) - pregledni rad PDF
Razvoj modnog novinarstva od 1900. do 1940. 40
 
  
Lana Kovačić (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) – stručni rad PDF
Odnos mode i umjetnosti 48
 
  
Irena Mihalić (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) – stručni rad PDF
Nakit u razdoblju 15. i 16. stoljeća 58
 
  
Irena Mihalić (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) – stručni rad PDF
Nakit i njegova simbolika u vrijeme francuske revolucija, Direktorija i imperijalnog razdoblja – empirea 66
 
  
Maja Ašperger (mentorica: dr. sc. Katarina Nina Simončič, viš. asis.) – stručni rad PDF
Sjećanje jedne gejše - istraživanje u svrhu izrade kostimografske mape 70
 
  
Lidija Lovrić (mentorica: mr. um. Jasminka Končić, doc.) – stručni rad PDF
Oblikovanje modne kolekcije na principu dekonstrukcije zaštitne odjeće 99
 
  
Vedrana Mastela (mentorica: mr. um. Jasminka Končić, doc.) – stručni rad PDF
Destrukcija tekstilnog materijala kao poticaj za oblikovanje kolekcije modne odjeće 164