TEDI
Vol. 4, Br. 4 (2014)

Naslovnica PDF
Impressum PDF
Riječ urednice PDF

Sadržaj:

Originalni znanstveni radovi

Lea Vene, Ivana Čuljak, (mentorica doc. dr.sc. Nina Katarina Simončič) PDF
Analiza koncepta showpiecea kao odjevnog predmeta, umjetničkog djela i medijske slike 4
  
Irena Mihalić, (mentorica doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič) PDF
Odjevni predmet kao muzejski artefakt 18
  
Ivana Rožić, doc.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić, dipl.inž PDF
Projektiranje efekta na pređama u funkciji promjene rasteznih svojstava 23
  
Petra Šeper, doc. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, PDF
Određivanje adhezije između pletene podloge i naslojenog poliuretana 29
  
Amela Kropek, mr. sc. Alica Grilec Kaurić, asistentica PDF
Stanje i projekcije tekstilne, odjevne i kožne industrije 35
  
Štefica Kruljec, (mentorica doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič) PDF
Nadrealizam: umjetnost i moda (osvrt na rad Else Schiaparelli) 42

Pregledni znanstveni radovi

Sanja Mudrovčić, (mentorica doc. dr. dr. sc. Iva Rezić) PDF
Toksičnost metalnih iona prisutnih na tekstilu 51
  
Danijela Drčić, (mentorica prof. dr. sc. Gordana Pavlovi ć) PDF
Ekotoksikologija kadmija 62
  
Maja Šivo, (mentorica doc. dr. sc. Katarina Nina Simončić) PDF
Modne prijestolnice svijeta 73

Stručni rad

Andrea Kuzmić, (mentorica: dr.sc. Irena Šabarić, viša asistentica) PDF
Projektiranje ženske kolekcije odjeće inspirirane plaštom 80

Kratki pregled

Nina Modronja Breyer PDF
Predstavnici muške svečane odjeće, cutaway i spencer jakna 91