TEDI
Vol. 5, Br. 5 (2015)

Naslovnica PDF
Impressum PDF
Riječ urednice PDF

Sadržaj:

Originalni znanstveni radovi

Martina Špehar, assist. prof. Iva Rezić, PhD PhD (mentor), Alica Grilec Kaurić, PhD PDF
Zlato – od alkemije do nanočestica 4
  
Flora Ziberi, assist. prof. dr. sc. Iva Rezić, PhD PhD (mentor) PDF
Kemijska analiza metalnih vlakana na srmi iz makedonije 14
  
Petra Kolaric, assist. prof. Ivana Salopek Čubrić, PhD PDF
Design of fancy yarns for the collection of evening dresses 27
  
Martina Kulić, mag., assist. prof. Maja Somogyi Škoc, PhD PDF
Komparativno ispitivanje habanja visokoučinkovitih tkanina u mokrom stanju 34
  
Ozana Gabriel, assist. prof. Katarina Nina Simončič, PhD PDF
Osvrt na englesku modu 16. stoljeća i interpretacije kostima 42

Pregledni znanstveni radovi

Kristina Rojnica, assist. prof. Katarina Nina Simončič, PhD (mentor) PDF
Od vertugade do krinoline – konstrukcije ispod suknje kroz stoljeća 60
  
Zvjezdana Jerković, prof. Gordana Pavlović, PhD (mentor) PDF
Ekološki aspekti primjene nanomaterijala-nanoekologija 68
  
Valentina Petrak, prof. Gordana Pavlović, PhD (mentor) PDF
Ekotoksikologija arsena 86
  
Goran Čubrić, PhD PDF
Principi automatskog hvatanja tekstilnog materijala 99

Kratki pregled

assist. prof. Iva Rezić, PhD PhD PDF
Kratki osvrt na Znanstveni piknik 2014 104
  
assist. prof. Sandra Flinčec Grgac, PhD PDF
Priča o džinsu 105