TEDI
Vol. 7, Br. 7 (2017)

Naslovnica PDF
Impressum PDF
Riječ urednice PDF

Sadržaj:

Jasmina Miskić PDF
Moda i supkultura 4
  
Iva Samaržija (mentorice: doc. dr .dr. sc. Iva Rezić, doc. dr. Sc. Maja Somogyi Škoc) PDF
Ultrazvučna priprema sol-gel procesa nanašanja nanočestica na polimere 14
  
Edita Dizdarević PDF
Avangardnost u radu Else Schiaparelli 21
  
Sipić Edina PDF
Analiza utjecajnih parametara na udobnost pri nošenju pletene odjeće pri medicinskom tretmanu skolioze korzetom 33
  
Ani Adulmar*, doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič** PDF
Wentke 43
  
doc. art. Helena Schultheis Edgeler, doc. art. Paulina Jazvić, mag. art. Ivana Mrčela PDF
Doprinos Tekstilno – tehnološkog fakulteta Prazniku Frankofonije 51
  
mag. ing. des. text. Ivana Čuljak* PDF
Moda i dihotomije reklamnog diskursa: studija slučaja "Made in Bangladesh" 54
  
Matea Poldrugač*, doc. dr. sc. Krešimir Purgar** PDF
Reprezentacija, otuđenje i modni spektakl:
simbolički aspekti ženskog identiteta u filmovima Michelangela Antonionija
59
  
Martina Križanić*, dr. sc. Silva Kalčić** PDF
Craftivism: kreativni društveni pokret kao oblik životnog stila, aktivizma i umjetnosti 74
  
Galadriela Vidaković Jurčević*, dr.sc. Silva Kalčić** PDF
Antimoda obitelji Gábor 84