hr_flag
 
 
en_flag

MOJ ŽIVOTOPIS

Dr.sc. Željko Penava

docent

TEKSTILNO TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Dr. sc. Željko Penava rođen je 1964. godine u Imotskom, a studirao i diplomirao u redovnom roku na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu.
Odmah po diplomiranju upisuje postdiplomski studij na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer tekstilno inženjerstvo.
Dana 23. lipnja 1993. godine obranio je magistarski rad pod nazivom: "Projektiranje kompjuterskog programa za kontinuiranu analizu tankih mjesta na pređi", a od 1. srpnja iste godine izabran je na radno mjesto asistenta u Zavodu za tekstilno mehaničku tehnologiju Tekstilno tehnološkog fakulteta u Zagrebu gdje radi na slijedećim kolegijima:

  • "Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda"
  • "Konstrukcija tkanina i procesi tkanja"
  • "Vezovi tkanina"
  • "Likovno projektiranje tekstila s primjenom računala"
  • "Likovno projektiranje tekstila"
  • "CAD-CAM u tekstilno mehaničkoj tehnologiji"
  • "Projektiranje procesa u tekstilno mehaničkoj tehnologiji".
U istom razdoblju radi i kao suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima: "Poboljšanje kvalitete i pripreme pređe za proces pletenja" - (2-14-031) i "CAD-CAM i praćenje kakvoće u tekstilno-mehaničkim procesima" - (117017) gdje aktivno sudjeluje i objavljuje stručne i znanstvene radove.
Na radnom mjestu asistenta na Tekstilno tehnološkom fakultetu zaposlen je do 30. rujna 2000.godine kada sporazumno raskida radni odnos sa Tekstilno tehnološkim fakultetom te od 1. listopada 2000. godine prelazi na radno mjesto direktora tvrtke "PENG d.o.o.". U tvrtci se bavi primjenom najnovijih znanstvenih i tehnoloških dostignuća u razvoju i proizvodnji listovnih i posebno jacquardskih tkanina, primjenom računalne tehnologije u dizajnu i proizvodnji raznih vrsta tkanina, te proizvodnjom tkanih etiketa na strojevima vlastite konstrukcije.
Tijekom svog rada u gospodarstvu aktivno i uspješno surađuje s hrvatskom tekstilnom industrijom, te tekstilnom industrijom Bosne i Hercegovine, a ostvaruje i suradnju s nekoliko tekstilnih tvrtki iz Austrije i Savezne Republike Njemačke, kao i s vodećim evropskim tvornicama jacquardskih strojeva (Grösse, Bonas, Stäubli).
Potrebno je posebno naglasiti njegovu uspješnu suradnju s tvrtkom "KELTEKS"-Karlovac gdje je samostalno razvio kompletan CAD-CAM sustav za dizajn i uzorkovanje svih vrsta jacquardskih tkanina od ideje do realizacije, baziran na primjeni najsuvremenije računalne tehnologije i sofisticirane elektronike u procesu pripreme tkanja.

U želji za nastavkom svoje nastavne djelatnosti, 12. ožujka 2001. godine izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, grana mehanička tehnologija, za tkalačku grupu predmeta, te je honorarno angažiran u nastavi na mjestu asistenta na kolegiju "Likovno projektiranje tekstila s primjenom računala".
Od 1. ožujka 2002. godine kontinuirano nastavlja sa održavanjem nastave i sve do 1. ožujka 2005. godine honorarno radi kao predavač iz kolegija:
“Osnove konstrukcije tkanina “ (predavanja i vježbe)
pri čemu svoj rad za industriju kao i osobne kontakte koristi i za unapređenje nastave studentima kojima omogućava posjete najzanimljivijim industrijskim pogonima kako bi stekli više praktičnog znanja za svoj budući rad.
Za vrijeme rada u gospodarstvu ne zapostavlja ni svoj znanstveni angažman, prateći najnovija istraživanja u kojima i sam sudjeluje. Tako je preko tvrtke u kojoj je bio zaposlen angažiran i na poslovima modernizacije (elektronika, informatizacija i računalno upravljanje) važnog instrumenta na znanstveno istraživačkom projektu broj 0117-012 - "Ekološki procesi predobrade i njege tekstila".

Svoj znanstveni angažman potvrđuje 19. ožujka 2004. godine kada uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom “Istraživanje fizikalnih obilježja pređe u cilju detekcije najslabijih mjesta” iz područja tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija.

Znanstveni rad nastavlja i dalje sudjelovanjem kao vanjski suradnik na projektu „Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boje“ – (0117004).

Od 1. ožujka 2005. godine ponovo je stalno zaposlen kao docent na Tekstilno tehnološkom fakultetu gdje radi i danas.

Uz svoje nastavne obaveze angažiran je kao suradnik na projektu "Napredne tehničke tkanine i procesi"(117-0000000-1376), te kao manager na projektu FP7-REGPOT-2008-1: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials.

Paralelno sa svojom nastavnom djelatnošću aktivno se bavi i istraživanjima na području konstrukcije i tehnologije proizvodnje tkanina, unapređenja CAD-CAM sustava u mehaničkoj tehnologiji, te 3-D tkanih struktura, iz čega kontinuirano objavljuje stručne i znanstvene radove.

Dizajnirao i programirao Željko Penava | Principi privatnosti | Uvjeti korištenja