hr_flag
 
 
en_flag

Dr.sc. Željko Penava, docent

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET

Uvjeti korištenja

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na osobnim web stranicama Dr.sc.Željka Penave ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Dr.sc.Željka Penave Kao ni koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Dr.sc.Željku Penavi ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih web stranica ili čak jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Dr.sc.Željka Penave i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Dr.sc.Željko Penava se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Dr.sc.Željko Penava nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne isključujući točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Dr.sc. Željko Penava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez najave i upozorenja izmjeni sadržaje na svojim osobnim web stranicama i za takav slučaj ne može niti neće snositi nikakve odgovornost prema drugim i/ili trećim osobama.

Pristupom i korištenjem sadržaja osobnih web stranica Dr.sc. Željka Penave smatra se da ste pročitali i u potpunosti razumijeli ove uvjete korištenja.


Zagreb, 20.travnja 2009.


Dr.sc. Željko Penava v.r.


Dizajnirao i programirao Željko Penava | Principi privatnosti | Uvjeti korištenja