unizg Search

Ana Šaravanja, mag. ing. techn. text., project assistant

Department

Department of Textile Chemistry and Ecology

DEPARTMENT

Department of Textile Chemistry and Ecology

Personal data

19.01.1998., Zagreb

Academic education

  • 2019.-2021. – mag. ing. techn. text., Textile Technology and Engineering, Department of Textile Chemistry, Materials and Ecology, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology
  • 2016.-2019. – univ. bacc. ing., Textile Technology and Engineering, Department of Textile Chemistry, Materials and Ecology, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology

Employment and titles

  • 2021. – University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Project assistant

Research

  • Scientific Area: Technical Sciences
  • Scientific Field: Textile Technology
  • Scientific Branch: Textile Chemistry

Project 

  • "Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja"- InWashed-MP iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost; Šifra: HRZZ-DOK-2021-02-6750, 08th November 2021 - 07th November 2025

Ana Šaravanja, mag. ing. techn. text., project assistant