unizg Search

Davor Jokić, PhD, MPhil Philosophy, Senior Librarian

Function

Head of Library

Web sources

   ORCID
   Textile & Leather Review - Editorial Board

Academic education and Qualifications

 • 2021 - PhD in Information and Communication Sciences / University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences
 • 2019 - Senior Librarian / Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia

 • 2013 - Master of Library Science / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Cultural Studies

 • 2011 - MPhil in Philosophy / University of Zagreb Faculty of Philosophy and Religion Science

Scientific activity

Scientific communication, Bibliometrics, Scientometrics

Scientific-professional work

 • Article (3)

 • Review (1)

 • Review in the conference proceedings (1)

 • Poster presentation at the conference (1)

Relevant papers

 • Jokić, D. (2019). Field classification in Dimensions: A case study of textile technology. Textile & Leather Review 2(3), 145-153. https://doi.org/10.31881/TLR.2019.31
 • Jokić, D. (2019). Quo vadis, Tekstil? Croatian Journal for Textile and Clothing Technology. Industria Textila 70(2), 170-180. http://doi.org/10.35530/IT.070.02.1661
 • Jokić, D. (2017). Časopis Koža i obuća: Pregled razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa. Koža i obuća 66(2), 6-10. https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf%3A71
 • Jokić, D. & Bartulović-Barnjak, D. (2015). Migracijske i etničke teme–bibliometrijska analiza časopisa za razdoblje od 1985. do 2013. Migracijske i etničke teme 30(3), 479-505. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=200191
 • Jokić, D. (2015). Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Na putu prema boljem poslovanju. U: Mašina, D., Kalanj, K.(ur.), Knjižnice : kamo i kako dalje? : knjižnične zbirke i usluge : knjižnice i istraživački podatci : pozicioniranje knjižnica i knjižničara : zbornik radova / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica [Lovran, 13-16. svibnja 2015.], (str. 29-41). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Activity in scientific and professional societies

 • Textile & Leather Review - Founder and Managing Editor - 2018-
 • Koža i obuća: Journal for Leather, Footwear and Design - Editoral Board Member - 2017-2018
 • Tekstil: Journal for Textile and Clothing Technology - Editoral Board Member - 2016-2018
 • 8th International Textile, Clothing & Design Conference 2016 - Organizing Commitee Member
 • Editor of the institutional repository of the Faculty of Textile Technology - 2015-
 • Croatian Library Association - Member - 2015-
 • Croatian Standards Institute - Technical Committee CSI / TC 46 Librarianship, Documentation and Information - Member - 2015-
 • Croatian Information and Documentation Society - Member - 2015-

 

Davor Jokić, PhD, MPhil Philosophy, Senior Librarian