unizg Pretraga

dr. sc. Davor Jokić, mag. phil., viši knjižničar, stručno osoblje

Funkcija

Voditelj knjižnice

Web linkovi

Akademsko obrazovanje

 • 2021. - Doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek informacijskih i komunikacijskih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij
 • 2013. - Diplomirani knjižničar / Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju
 • 2011. - Profesor filozofije i religijskih znanosti / Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2019. - Zvanje viši knjižničar / Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
 • 2014. - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet / Voditelj knjižnice
 • 2013. - 2014. Škola za primalje Zagreb / Knjižničar – stručni suradnik
 • 2012. - 2013. Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet / Knjižničar

Znanstvena djelatnost

 • Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena komunikacija, bibliometrija, scientometrija

Znanstveno-stručni rad

 • Izvorni znanstveni rad u međunarodnom časopisu (3)
 • Pregledni znanstveni rad u domaćem časopisu (1)
 • Pregledni rad u zboniku radova s međunarodne konferencije (1)
 • Postersko izlaganje na međunarodnom stručnom skupu (1)

Popis relevantnih radova

 • Jokić, D. (2019). Field classification in Dimensions: A case study of textile technology. Textile & Leather Review 2(3), 145-153. https://doi.org/10.31881/TLR.2019.31
 • Jokić, D. (2019). Quo vadis, Tekstil? Croatian Journal for Textile and Clothing Technology. Industria Textila 70(2), 170-180. http://doi.org/10.35530/IT.070.02.1661
 • Jokić, D. (2017). Časopis Koža i obuća: Pregled razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa. Koža i obuća 66(2), 6-10. https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf%3A71
 • Jokić, D. & Bartulović-Barnjak, D. (2015). Migracijske i etničke teme–bibliometrijska analiza časopisa za razdoblje od 1985. do 2013. Migracijske i etničke teme 30(3), 479-505. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=200191
 • Jokić, D. (2015). Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Na putu prema boljem poslovanju. U: Mašina, D., Kalanj, K.(ur.), Knjižnice : kamo i kako dalje? : knjižnične zbirke i usluge : knjižnice i istraživački podatci : pozicioniranje knjižnica i knjižničara : zbornik radova / 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica [Lovran, 13-16. svibnja 2015.], (str. 29-41). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Projekti (sudjelovanje na projektu)

 • 2015. - Utjecaj dinamičkih sposobnosti na performanse opskrbnih lanaca i uspješnost poduzeća tekstilne, odjevne i obućarske industrije - Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Textile & Leather Review - Osnivač i Urednik - 2018.-
 • Koža i obuća: časopis za kožu, obuću i dizajn - Član uredništva - 2017.-2018.
 • Tekstil: časopis za tekstilnu i odjevnu tehnologiju - Član uredništva - 2016-2018.
 • 8th International Textile, Clothing & Design Conference 2016 - Član organizacijskog odbora
 • Urednik institucijskog repozitorija Tekstilno-tehnološkog fakulteta - 2015.-
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo - Član - 2015.-
 • Hrvatski zavod za norme - Tehnički odbor HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije - Član - 2015.-
 • Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo - Član - 2015.-

 

dr. sc. Davor Jokić, mag. phil., viši knjižničar, stručno osoblje