unizg Pretraga

prof. dr. sc. Goran Hudec

 Osobni podaci

 • Rođen je u Zagrebu 12. 04.1950. godine gdje je završio osnovnu školu te XV Matematičko - fizičku gimnaziju.


 Akademsko obrazovanje

 • Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2. 7. 1973. godine sa radom \"Grafička stanica\".
 • Magistrirao je 14. 7. 1978. godine na istom fakultetu radom \"Konverzija selsinskih podataka o kutu u digitalni oblik\".
 • Disertaciju pod naslovom \"Pristup sintezi zaštitnog kodiranja za primjenu u hidroakustičnim komunikacijskim kanalima\" obranio je 29.12. 1992. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • Od 15. 04.1975. do 15. 04. 1996. godine zaposlen je u Brodarskom institutu u Zagrebu, na radnim mjestima od istraživač suradnik do vodeći istraživač.
 • Od 16.04.1996. zaposlen je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu docenta,
 • od 11.07.2001. na radnom mjestu izvanrednog profesora,
 • od 13. 06. 2006. na radnom mjestu redovitog profesora,
 • a od 13.03.2012. radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju.


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Pri Ministarstvu znanosti i tehnologije upisan je u registar istraživača u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstveni suradnik u znanstvenom području elektrotehnika pod matičnim brojem 102661.
 • Pred komisijom Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša RH 27. 06. 1994. položio je stručni ispit.
 • Stručno se usavršavao na području metodike rada “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskom obrazovanju”, Forum za slobodu u obrazovanju (2003/2004)
 • Korištenje informacijskih tehnologija u obrazovanju \\\"Management in E-learning\\\" E-learning akademija, (CARNet u suradnji sa British Columbia University (2004/2005)).


 Nastavna djelatnost

 •  "Elektrotehnika i elektronika" preddiplomski studij
 •  "Mjerenje i automatsko vođenje procesa" diplomski studij
 •  "Računalsko upravljanje procesima" poslijediplomski studij


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Hudec, Goran: “Mjerenje i automatsko vođenje procesa”,udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004,
 • Hudec, Goran: “Elektrotehnika i elektronika" udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2011,
 • Nikolić, Vasilije, Hudec, Mladen, Hudec, Goran: "Principi biomehanike" udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, udžbenik Sveučilišta u Osijeku 2012.


 Projekti (glavni istraživač)

 • Koordinator za Hrvatsku projekta 538710-LLP-1-2013-1-CY-LEONARDO-LMP „Teaching creativity in engineering“,
 • Koordinator za Hrvatsku projekta543029-LLP-1-2013-1-RS-KA3-KA3MPGrading Soft Skills (GRASS)


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2-01-130 "Geofizička istraživanja vode, energije i sirovina",
 • 2-15-302 «Prijenosi energije u sistemu E-S-O tekstilne industrije»,
 • 0197004 “Antička arheološka topografija Hrvatske”,
 • 036-1080231-1646 „Analiza i sinteza ultrazvučnog
 • polja u svrhu aplikacije na tkivo”
 • FP6 projekt 027607 mGBL “mobile Game-Based
 • Learning”
 • \\\"Tekstilna tvornica na Internetu\\\", CarNet
 • “Referalni centar za izradu obrazovnih materijala” CarNet
 • \\\"Virtualni muzej oblikovanja na temelju etno baštine\\\" MZT
 • Kovoditelj tehnološkog projekta TP-A59-02 “Sustav AE zaštite CPS Molve” .


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član je Savjeta HAZU za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju,
 • član je Hrvatskog akustičkog društva,
 • član Društva inžinjera tekstilaca Zagreb,
 • član je ASME (American Society of Mechanical Engineers).
 • Bio je predsjednik Aerokozmonautičkog društva Hrvatske.
 • Bio je podpredsjednik udruge "Korak po korak".

prof. dr. sc. Goran Hudec