unizg Pretraga

Ivan Beritić, mag. ing. techn. text., asistent

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Predmeti

Tekstilni tisak, Specijalne metode tiska, Procesi bojadisanja i tiska, Osnove teorije boje, Bojadisanje i tisak, Osnove metrike boje, Tekstilni tisak A, S Metrika boja

Obrazovanje

2019. magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inžinjerstvo, smjer Industrijski dizajn tekstila

2020. doktorski studij, Tekstilna znanost i tehnologija, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Radno iskustvo

2019. - 2020. vanjski suradnik Tekstilno tehnološkom fakultetu u funkciji asistenta.

2020.-  asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Popularizacija znanosti u području tekstilne tehnologije:

  • Sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionice „Međunarodni dan boja“; Tehnički muzej Nikola Tesla 21. ožujka, 2018.
  • Sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionice „Kružno gospodarstvo - izazov za sektor tekstila/odjeće/kože/obuće“, Dan znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC); Tehnički muzej Nikola Tesla 25. 9. 2019.
  • Sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionice „Colorful future with smart textile colors“, Projekt okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020.  u sklopu aktivnosti Marie Skłodowska-Curie; Europska noć istraživača 27. 9. 2019.

Ivan Beritić, mag. ing. techn. text., asistent