unizg Pretraga

Katia Grgić, dipl. ing., stručni suradnik

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • Datum rođenja: 28.10.1978.
 • Mjesto rođenja: Dubrovnik
 • Mjesto stanovanja: Zagreb


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2006. - Diplomirani inžinjer tekstilne tehnologije

Radionice/ Usavršavanja

 • 1st workshop of the FP7 project SMILES, Radionica FP7 – SMILES – TTF, Zaton, 25.-26. 9. 2009.
 • Anton Paar Rheometer Training course, Zagreb, 27. 5. 2015
 • Uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, Republika Hrvatska Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, 6.7.2016.
 • Radionica o energijsko disperzivnoj spektrometriji (SEM-EDS), Mikrolux d.o.o., Zagreb, 31.8.-1.9.2016.
 • Sudionik na edukacijskoj radionici „Europska poduzetnička mreža/Enterprise Europe network”, u organizaciji European agency for Safety and Health at Work, Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Zagrebu, 11.10.2016
 • Uvjerenje o položenom posebnnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, Republika Hrvatska Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, 4.11.2016
 • Uvjerenje o stečenom andragoškim znanjima, Ustanova za obrazovanje odraslih, ZIRS učilište u Zagrebu , 28.12.2016.
 • Seminar Mikrovalna digestija, Asolutic, Zagreb, 14.3.2017.
 • Radionica za doktorande Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: Zagreb, 20.5.2017.

 • Anton Paar GmbH, Mikrovalna ekstrakcija i digestija, I level, Zagreb, 7.11.2017.

 • Anton Paar GmbH, Mikrovalna ekstrakcija i digestija, II level, Graz, 4.12.2018.

 • Sustainable Textile School 2018, Chemnitz, Germany 9.9.2018.

 • Studijsko usavršavanje, CEEPUS mreža, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, 6.5. – 31.5.2019.

 


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Ožujak 2009. - danas, Stručni suradnik
 • L`OREAL ADRIA d.o.o., Zagreb, Kolovoz 2008. - Ožujak 2009., Koordinator nabave
 • Dorateks d.o.o., Zagreb, Ožujak 2007. - Lipanj 2008., Tehnolog
 • Obrtnička škola Dubrovnik, Rujan 2006 - Studeni 2006., Nastavnik


 Znanstveno-stručni rad

 • Poglavlja u knjigama (2)
 • Radovi u časopisima (10)
 • Radovi u zbornicima skupova (10)
 • Sažeci sa skupova (6)
 • Ostale vrste radova (2)


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Tarbuk, Anita; Grgić, Katia; Toshikj, Emilija; Domović, Daniel; Dimitrovski, Dejan; Dimova, Vesna; Jordanov, Igo: Monitoring of cellulose oxidation level by electrokinetic phenomena and numeric prediction model // Cellulose, 27 (2020), 3107-3119 

 • Pušić, Tanja; Grgić, Katia: Pojačivač pranja na bazi natrijevog ditionita // Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018 / Rogale, Dubravko; Žiljak, Vilko (ur.), Zagreb: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2019., 309-311

 • Toshikj, Emilija; Tarbuk, Anita; Grgić, Katia; Mangovska, Biljana; Jordanov, Igor: Influence of Different Oxidizing Systems on Cellulose Oxidation Level: Introduced Groups vs Degradation Mode,  Cellulose 26 (2019), 777–794

 • Štular, Danaja; Jerman, Ivan; Simončič, Barbara; Grgić, Katia; Tomšič, Brigita: Influence of the structure of a bio-barrier forming agent on the stimuli-response and antimicrobial activity of a “smart” non- cytotoxic cotton fabric, Cellulose, 25 (2018) 10; 6231-6245

 • Grgić, Katia; Pušić, Tanja; Flinčec Grgac, Sandra; Dekanić, Tihana; Tarbuk, Anita: Cellulosic Fabrics – Assessment of N-cetyl Pyridinium Chloride Adsorption and Desorption, Book of Proceedings (International textile, clothing & design conference) / Dragčević, Z.; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E.(ur.). Zagreb : University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2018., 116-121
 • Pušić, Tanja; Ćutuk, Dražen; Jurešić, Suzana; Kaurin, Tea; Grgić, Katia; Dekanić, Tihana. The study of esterquat adsorption on cotton and polyester/cotton fabrics // Book of Proceedings of the 8th International Textile, Clothing & Design Conference / Dragčević, Zvonko ; Hursa Šajatović, Anica ; Vujasinović, Edita (ur.), Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2016., 200-205 
 • Pušić, Tanja; Grgić, Katia; Soljačić, Ivo. Surface characterization of washed textiles // 46 th International Detergency Conference Proceedings / Bohnen, Jürgen (ur.). Düsseldorf : wfk - Cleaning Technology Institute e.V., 2013. 307-313 
 • Pušić, Tanja; Višić, Ksenija; Grgić, Katia; Dekanić, Tihana; Jelačić, Marko; Soljačić, Ivo. Istraživanje primarnog i sekundarnog učinka biokugle za pranje. // Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 60 (2011) , 12; 622-629
 • Grgić, Katia; Pušić, Tanja. Funkcionalizacija u procesima njege tekstila // Mladi znanstvenici u istraživanju zaštitnih tekstilija / Bischof-Vukušić, Sandra ; Katović, Drago (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011., 381-404.
 • Pušić, Tanja; Grgić, Katia; Dekanić, Tihana; Soljačić, Ivo. Učinkovitost ljuski sapunskih oraščića u pranju. // Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 60 (2011) , 1; 30-35
 • Pušić, Tanja; Grgić, Katia; Dekanić, Tihana; Soljačić, Ivo. Indijski oraščići - alternativno sredstvo za pranje // Zbornik radova 3. međunarodno znanstveno–stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo / Ujević, Darko ; Penava, Željko (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2010. 167-170


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Bilateralni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje: Bio-inovirani poliesteri (Bio-innovated polyesters) - voditeljica: izv. prof. dr. sc. A. Tarbuk (1.5.2019-30.4.2021.), istraživač
 • HRZZ UIP-05-2019-8780, HPROTEX: Bolničke zaštitne tekstilije, voditeljica: izv. prof. dr. sc. S. Flinčec Grgac (15.3.2018.- 14.3.2023.), istraživač
 • KK.01.1.1.02 Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil MI-TSRC, voditeljica: prof. dr. sc. S. Bischof, 16.5.2018. – 16.5.2020., istraživač, http://mi-tsrc.ttf.unizg.hr/tim/
 • FP7-SME-2007 217809-2 SMILES (Sustainable Measures for Industrial Laundry Expansion Strategies: Smart laundry - 2015), Koordinator: Belgian Federation for Textile Care; Partner: Sveučilište u Zagrebu, Republike Hrvatske, Koordinator: T. Pušić
 • POC4_08_24 (2012-2013): Razvoj pojačivača pranja rublja na bazi natrijevog ditionita, voditelj istraživanja ispred TTF-a u suradnji s tvrtkom DiWagner d.o.o.: T. Pušić

Katia Grgić, dipl. ing., stručni suradnik