unizg Pretraga

mr. sc. Ljiljana Fonović, administrativno osoblje

 Osobni podaci

 • Rođena 07. 05 1967., Zagreb


 Akademsko obrazovanje

 • 1993. diplomirala - Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2001. magistrirala - Tekstilno-tehnološki fakultet: Utjecaj oblikovanja radnih mjesta na sustave logičkih sklopova pokreta u tehnološkom procesu šivanja odjeće (prof. dr. sc. Zvonko Dragčević)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • od 1993. zaposlena na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


 Nastavna djelatnost

 • Tehnologija proizvodnje odjeće (II., III. i IV. semestar, Stručni studij u Zagrebu)
 • Tehnološki procesi proizvodnje odjeće (IV. semestar, Stručni studij u Zagrebu)
 • Tehnološke operacije proizvodnje odjeće (IV. i V. semestar, Stručnog studija u Zagrebu)
 • Procesi proizvodnje odjeće I. (VI. semestar, Sveučilišni dodiplomski studij tekstilne tehnologije)
 • Procesi proizvodnje odjeće II. (VII. semestar, Sveučilišni dodiplomski studij tekstilne tehnologije)
 • Oblikovanje radnih mjesta (VII. semestar, Sveučilišni dodiplomski studij tekstilne tehnologije)
 • Projektiranje procesa odjevne tehnologije (VIII. semestar, Sveučilišni dodiplomski studij tekstilne tehnologije)
 • Procesi proizvodnje odjeće (VIII. semestar, Sveučilišni dodiplomski studij tekstilne tehnologije, smjer Dizajn odjeće)


 Znanstvena djelatnost

 • tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • A. Kunštek, D. Rogale i Lj. Trgovec: Istraživanja optimalizacije tehnoloških postupaka pri upotrebi različitih sustava međufaznog transportiranja u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1992.), 4, str. 161-168
 • Z. Dragčević, D. Rogale i Lj. Trgovec: Strukturni principi na logistički dviženja vo MTM sistemot na konfekciskoto inženerstvo (prijevod: Principi sustava logističkih pokreta MTM-sustava u odjevnom inženjerstvu), Tekstilstvo, 4, (1993.), 1-2, str. 113-124
 • D. Rogale, Z. Dragčević, A. Kunštek i Lj. Trgovec: Primjena novih spoznaja pri ergonomskom oblikovanju radnih mjesta, Sigurnost, 35, (3-4), (1993.) str. 203-210
 • D. Ujević, D. Rogale, Lj. Trgovec, S. Polanović, D. Gašparac i I. Primorac: Tehnološko-ekonomski projekt proizvodnje jeans hlača \\\\\\\"Dioz, Zagreb\\\\\\\", Zagreb, studeni 1993.
 • Z. Dragčević, D. Rogale, Lj. Trgovec: Investigation od Operative Logical Movement gruops in Garment Sewing, 2nd International Conference IMCEP 97, October 8-10, 1997, Maribor, Slovenia, pp. 147-154 (ISBN 86-435-0202-2)
 • Z. Dragčević, D. Rogale, Lj. Trgovec, A. Kunštek, Z. Ljubić, A. Hursa: Suvremena ergonomska istraživanja u procesu proizvodnje odjeće, Tekstil, 47, (1998.), 2, str. 81-89
 • Z. Dragčević, D. Rogale, Lj. Trgovec: Opredeljevanje skupin logičnih gibov pri tehnoloških operacijah šivanja oblačil, Tekstilec, Vol. 41, No. 11-12, (1998.), str. 357-362 (ISSN 0351-3386
 • Z. Dragčević, D. Rogale, Lj. Trgovec: Investigation od Operative Logical Movement gruops in Garment Sewing, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 10, No. 3/4, 1998, pp. 234-243 (ISBN: 0955-6222)
 • Z. Ljubić, Lj. Trgovec: Strojevi za polaganje i iskrojavanje u tehnološkom procesu krojenja prikazani na IMB \\\\\\\'97, Tekstil, 47, (1998.), 1, str. 26-37
 • B. Pašagić, A. Kunštek, Lj. Trgovec, A. Pašagić: Measuring of the Influence of Visual Perception on the Efficiency of Ergonomically Designed Workstation using a list of Multiple Parameters, 1st International Ergonomics Conference, Ergonomy 2001., 7. -8. Dec. 2001., Zagreb, Croatia, str. 161-166


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Suradnik na Projektu 0117003 \\\\\\\"Procesni parametri i dizajn odjeće\\\\\\\" glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Ergonomijsko društvo – član – od 2000.
 • HIST – član – od 1992.


 Priznanja i nagrade

 • Sveučilište u Zagrebu – 1991. - Rektorova nagrada

mr. sc. Ljiljana Fonović, administrativno osoblje